Wykaz Oddziałów Terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców

L.p. OT-PZK Nazwa Oddziału Terenowego PZK adres strony WWW

1

OT-01

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK

http://www.ot01.pzk.org.pl/

2

OT-03

Świętokrzyski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Kielcach 

http://www.otpzk03.qrz.pl/

3

OT-04

Bydgoski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://www.pzk.bydgoszcz.pl/

4

OT-05

Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki 

http://otpzk05.pl/

5

OT-06

ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK W KATOWICACH

http://pzk.katowice.pl/news.php

6

OT-08

POLSKI ZWIAZEK KRÓTKOFALOWCÓW ODDZIAŁ POZNAŃSKI 

http://www.oppzk.poznan.pl/

7

OT-09

Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://www.otpzk.gdansk.pl/

8

OT-10

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW 

http://www.sp9pkz.republika.pl/

9

OT-11

Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy nr 11 w Opolu 

https://ot11pzk.wordpress.com/

10

OT-12

Oddział Terenowy PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie 

http://www.sp9plk.org.pl/news.php

11

OT-13

Sudecki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://www.sotpzk.vgh.pl/news.php

12

OT-14

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAL TERENOWY PZK  W SZCZECINIE 

http://ot14.pzk.org.pl/news.php

13

OT-15

Łódzki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://ot15.pzk.org.pl/

14

OT-16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://ot16pzk.pl/

15

OT-17

Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy Białystok 

http://www.hamradio.biaman.pl/otpzk/otpzk3.htm

16

OT-18

Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Terenowy nr 18 w Rzeszowie 

http://pzk.rzeszow.pl/

17

OT-20

Lubelski Oddział Terenowy PZK 

http://www.ot20.pzk.org.pl/start.php

18

OT-21

Olsztyński Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. 

http://ot21.pzk.org.pl/

19

OT-22

Środkowopomorski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie 

http://ot22.qrz.pl/

20

OT-23

Oddział Nadnotecki Polskiego Związku Krótkofalowców w Pile 

http://ot23.pzk.org.pl/news.php

21

OT-24

Skierniewicki Oddział Terenowy nr 24 PZK 

http://ot24pzk.gpe.pl/

22

OT-25

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://www.ot25.pzk.org.pl/

23

OT-26

Toruński Oddział PZK OT-26 

http://otpzk26.org/

24

OT-27

Oddział Terenowy Południowej Wielkopolski nr 27 

http://ot27.pzk.org.pl/news.php

25

OT-28

Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie 

http://sp9pta.hamradio.pl/

26

OT-29

Górnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://got29pzk.republika.pl/

27

OT-31

Rybnicki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 

http://ot31.pzk.org.pl/

28

OT-32

Polski Związek Krótkofalowców Lubuski Oddział PZK 

http://www.otpzk32.vgh.pl/news.php

29

OT-35

Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców - OT-35 

30

OT-37

Praski Oddział Terenowy PZK 

http://www.potpzk.org.pl/

31

OT-50

Polski Związek Krótkofalowców Gliwicki Oddział Terenowy 

32

OT-51

STAROPOLSKI ODDZIAŁ TERENOWY OT-51 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

http://ot51.pl/news.php

33

OT-73

Wirtualny Oddział Terenowy PZK 

https://vot.pzk.org.pl/index.php