Wykaz składek członkowskich wpłaconych na konto WOT PZK za okres półrocza 2020/1 i 2020/2 r. stan na dzień 25-08-2021r.

Kolor zielony oznacza składki wpłacone na konto WOTPZK

Kolor czerwony brak wpłaty na konto WOT PZK

Wpłaty składek członkowskich na konto WOT PZK

Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców

Volkswagen Bank Direct 
91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

W tytule wpłaty podajemy następujące dane:
Imię i Nazwisko , znak wywoławczy, okres za jaki dokonywana jest wpłata, aktualny adres @-majlowy , nr telefonu .

Skarbnik WOT PZK Wanda SP7IWA : sp7iwa@interia.pl , tel:515 577 688