WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Elektroniczne archiwum dokumentów WOT OT25 PZK

Uwaga: wszystkie pliki opublikowano w formacie pdf

12.12.2011 - Protokół z posiedzenia Zarządu WOT OT25 PZK

a) Protokół z posiedzenia Zarządu WOT PZK w dniu 28.11.2011
b) Pismo do OKR w sprawie punktu 3) porządku obrad
c) Pismo od OKR w sprawie punktu 3) porządku obrad         
Wniosek i pismo Kolegi Roberta SP5XVY w sprawie 3) punktu porządku obrad:
a) Wniosek o zamieszczenie na portalu WOT PZK
b) Pismo z dnia 02.12.2012  

15.09.2011 - Protokół z posiedzenia Zarządu WOT OT25 PZK

05.07.2011 - Protokół z posiedzenia Zarządu WOT OT25 PZK

Plan pracy WOT - OT 25 PZK na lipiec - grudzień 2011