WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Biura QSL


Infrastruktura logistyczna Systemu Wymiany QSL (zobacz slajdy) składa się z Okręgowego Biura QSL SP5 w Zegrzu (SP5JXK) i Biura QSL WOT PZK w siedzibie Klubu SP5KAB. Schematy obiegu QSL i terminy dostaw przedstawiają slajdy 1,2,3.  QSL z Centralnego Biura QSL Bydgoszcz dostarczane są do Okręgowego Biura QSL SP5 jeden raz w tygodniu  - paczki 5-10 kg. Bezpośrednio po posortowaniu QSL dostarczane są do Biura QSL WOT PZK (paczki 3-6 kg), czyli jeden raz w tygodniu. Biuro QSL WOT PZK mieści się w siedzibie Klubu SP5KAB i jest czynne w każdy wtorek od godziny 15.00 do 18.00.

 System Zbiorowy Obsługi QSL

Członek WOT PZK jest obsługiwany w Systemie Wymiany QSL w trybie zbiorowym lub indywidualnym. W Systemie Zbiorowym członek WOT PZK otrzymuje indywidualną skrytkę tzw. QSL-BOX ze swoim znakiem. QSL-BOX jest to plastikowa szufladka do której wkładane są QSL przychodzące. Maksymalnie w Biurze QSL WOT PZK można pomieścić 500 QSL-BOX. Czyli teoretycznie wszystkie znaki z Okręgu SP5. Fotogaleria QSL-BOX.

W Systemie Zbiorowym obsługi QSL członek WOT PZK ma dostęp do sortowni QSL, która mieści się w siedzibie Klubu SP5KAB. Sortownia QSL to drewniane półeczki oznakowane alfabetycznie podmiotami DXCC, okręgami K, VE, VK oraz Okręgami SP i Oddziałami PZK - OT-37 i OT-73. Prosimy o wkładanie QSL znakiem korespondenta do góry, a QSL prosimy wkładać obrócone w lewo w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Fotogaleria Sortownia QSL

Karty QSL do Okręgów SP1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 wysyłane są bezpośrednio do QSL Managerów Okręgowych Biur QSL z pominięciem CB QSL Bydgoszcz. QSL do Okręgów SP wysyłane są posortowane i obanderolowane  Oddziałami OT-PZK  w danym Okręgu - np. w SP9 jest siedem OT-PZK: OT-06, 10, 12, 28, 29, 50. Prośba - bardzo dużą pomocą przy sortowaniu QSL do wysyłki jest informacja przy znaku korespondenta o numerze OT PZK np.  6/01 - co oznacza SP6/OT-01.

 System Indywidualny obsługi QSL

System Indywidualny obsługi QSL polega na tym, że karty QSL wysyłane są do członka WOT PZK listownie pocztą raz w miesiącu bezpośrednio z Okręgowego Biura QSL (listy o wadze do 350 g - ze znaczkami za 1,60 zł). Przystąpienie do systemu polega na wysłaniu na adres SP5JXK (patrz adres na qrz.com) własnej karty QSL i pięciu znaczków za 1,60 zł - prosimy o nie przysyłanie pieniędzy i kopert zwrotnych.  QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK (SP5JXK) wydrukuje 5 kopert z adresem do Ciebie, koperty będą miały w dolnym rogu cyfry 4,3,2,1,Ø. Po pierwszym miesiącu otrzymasz list z QSL-kami w kopercie z cyfrą 4, co będzie oznaczało, że jeszcze masz cztery koperty do wykorzystania. Po drugim miesiącu otrzymasz kopertę z cyfrą 3 co będzie oznaczało, że jeszcze masz trzy koperty do wykorzystania itd. Po pięciu miesiącach możesz ponowić zgłoszenie do Systemu Indywidualnego obsługi QSL. QSL do wysyłki w Systemie Indywidualnym Obsługi QSL przysyłasz na adres SP5JXK. QSL powinny być posortowane dla zagranicy podmiotami DXCC, a dla W, VE, VK dodatkowo okręgami wywoławczymi, a dla SP okręgami wywoławczymi.

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]