WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Przebieg spotkania integracyjnego Bemowo 2005

Rozpoczęcia dokonał Prezes Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK Kol. Stanisław Lament SP5COC, który powitał uczestników spotkania oraz Zaproszonych gości, szczególnie nestorów krótkofalarstwa przedwojennego, aktywnych w czasie wojny i Powstania Warszawskiego Pana Włodzimierza Markowskiego SP5MW - twórcy radiostacji "BURZA" oraz Pana Adama Drzewoskiego ps. Benon - uczestnika Powstania i konstruktora odbiorników radiowych wykorzystywanych do nasłuchu przez wywiad AK. Dalej głos zabrali zaproszeni goście, były wystąpienia tematyczne poświęcone między innymi okolicznościowym rocznicom oraz prezentacja repliki radiostacji powstańczej "BURZA" i radiostacji zrzutowej AP5. Wystąpienia Gości i prezentacje - Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Piotra SP2JMR oraz wręczenie Dyplomów uznania dla Panów Włodzimierza Markowskiego i Adama Drzewoskiego, wystąpienie Dyrektora Mazowieckiego Okręgu URTiP, wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Kolegi Maćka SP9DQY, podziękowanie i wręczenie dyplomu pamiątkowego i Kol. Sylwestrowi Pielaszkowi za wieloletnie pełnienie funkcji Okręgowego i Oddziałowego QSL Managera (za "Drewniane" czyli 5 letnie Gody Sylwek otrzymał dplom na "desce"), o "Polskim Związku Krótkofalowców w minionym 75 leciu" -  prelekcję wgłosił "etatowy" historyk PZK  - Tomasz Ciepielowski SP5CCC, o Radiostacjach powstańczej Warszawy opowiedział Adam Nogaj SP5EPP, o Radiostacji "BURZA" w Powstaniu Warszawskim opowiedział Włodzimierz Markowski SP5WM - twórca wojennej "Burzy". Prezentacji repliki radiostacji powstańczej "Burza" i radiostacji zrzutowej AP5 dokonali odtwórcy repliki "Burzy" Krzysztof Lipiński SP5WCL, Zygmunt Seliga SP5AYY. Posumowania budowy repliki radiostacji powstańczej "Błyskawica" dokonał  Zygmunt Seliga SP5AYY, który uczestniczył w odbudowie obydwu replik radiostacji powstańczych. Apel WOT o wpłacanie 1% z podatku dochodowego na potrzeby Oddziału wygłosił Marek Ruszczak SP5UAR, o Przedwojennej Radiostacji Transatlantyckiej pracującej na potrzeby kraju opowiedział Krzysztof Słomczyński SP5HS. Kol. Jurek SP5GJH z Radioklubu Baza SP5KVW w Różanie zaprosił do wzięcie udziału w pikniku letnim. Pogoda dopisała.  W części towarzyskiej prowadzone były ciekawe spotkania i ożywione dyskusje przy pieczeniu kiełbasek oraz degustacji smacznej wojskowej grochówki na pięknej leśnej polanie. Spotkanie było rejestrowane i filmowane przez Jurka SP5BLD i Czesława SP5NDR. Reportaż ze spotkania zostanie przedstawiony a programie Kol. SP6ARR "Krótkofalowcy BIS" w terminie póżniejszym. Rejestrację zdjęciową spotkania (wspomaganą innymi autorami zdjęć) prowadził Kol. Janusz Czerwiński SP5JXK (SN5J) prowadzący stronę internetową Oddziału www.ot25.pzk.org.pl Organizatorami Spotkania i ogniska był Warszawski Oddział Terenowy PZK i przy wsparciu członków z Praskiego OT PZK.  (Staszek - SP5COC)