WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Relacja z przebiegu XXV Jubileuszowego Ogniska  na Bemowie - 18.III. 2006

Przygotowanie i rozpalenie ogniska zorganizowali koledzy z klubu SP5KCR, a koledzy z klubów Harcerskich SP5ZHP i SP5ZHJ zadbali o nagłośnienie. Od 09.30 przybywają uczestnicy spotkania w tym Prezes Zarządu Głównego PZK Piotr SP2JMR, duża grupa koleżanek i kolegów z klubu SP5KVW oraz sporo kolegów z SP7 i przedstawiciel okręgu SP1, silna grupa członków Klubów SP5PTR, SP5PSL, SP5PPK z OT-37 oraz inni. Uczestników ogniska przywitał ustępujący Prezes Zarządu WOT Stanisław Lament SP5COC oraz V-ce Prezes WOT Kol. Artur Dworak SP5QA. Niespodzianką dla wszystkich był przygotowany w tajemnicy przez kolegów Mirka SP5IDK i Janusza SP5JXK w formie papierowej ciekawy 6-cio stronicowy Okolicznościowy Biuletyn Ogniskowy, którego głównym tematem była 25 letnia „Historia ognisk na Bemowie” opisana przez Mirka SP5IDK. Biuletyn został wręczony prawie wszystkim uczestnikom ogniska (wydrukowano 130 egzemplarzy).

Piotr SP2JMR dokonał odznaczenia złotą odznaką PZK Kol. Tomka Ciepielowskiego SP5CCC za duży wkład w rozwój ruchu krótkofalarskiego w SP i popularyzowanie historii krótkofalarstwa polskiego oraz Kol. Zygmunta Seligę SP5AYY srebrną odznaką honorową PZK za duży wkład pracy w rozwój krótkofalarstwa w SP5, oraz za czynny udział w budowie replik radiostacji powstańczych "Błyskawica" i "Burza" i przekazanie ich do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ustępujący Prezes WOT Kol.

Stanisław SP5COC podziękował Kol. Markowi SP5UAR za wieloletnią aktywną pracę z zarządzie WOT, pełniącemu obowiązki skarbnika WOT, QSL Managera SP5 i pomysłodawcy akcji Victory Day oraz wręczył pamiątkowy dyplom na desce oraz nagrodę rzeczową (zegarek "stacyjny").

Kolega V-ce Prezes nowego Zarządu Kol. Artur Dworak SP5QA podziękował Kol. Stanisławowi SP5COC ustępującemu Prezesowi WOT w za duży wkład pracy w rozwój WOT i popularyzacji krótkofalarstwa oraz wręczył nagrodę rzeczową (wielofunkcyjny scyzoryk - m.in. zawierający kombinerki przydatne przy domowej produkcji anten). Kol. Adam Drzewoski PS. "Benon"- Powstaniec warszawski podzielił się własnymi wspomnieniami z pracy radiostacji powstańczych w czasie Powstania Warszawskiego.

Po części oficjalnej przystąpiono do pieczenia kiełbasek na ognisku i spożywania wyjątkowo smacznej grochówki. Sprawną obsługę konsumpcyjną zapewniły miłe i sympatyczne koleżanki z klubów SP5PPK i SP5ZCC. Trwały ciekawe dyskusje indywidualne i w grupach, które uwieczniano robieniem zdjęć przez kolegów (zobacz galerie zdjęciowe Ogniska Bemowskie na stronie WOT), a Czesław SP5NDR rejestrował kamerą przebieg ogniska.

Tradycyjnie dokonano zbiórki pieniędzy na konserwację i eksploatację przemienników warszawskich. Dzięki aktywności Koleżanki Bożenki SQ5BG do skarbonki wrzucano coraz więcej złotówek. Zebrano kwotę w wysokości 673,50 zł. Na wniosek uczestników spotkania postanowiono przekazać kwotę w wysokości 150 zł na rzecz Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Odbyła się również bardzo ciekawa techniczna prezentacja Kol. Wiesława SP5GJN własnych konstrukcji podzespołów i wzmacniaczy mocy.

Pogoda i frekwencja dopisała, a na listę "obecności" wpisało się 150 nadawców i nasłuchowców. Jeżeli do tego dodać licznie przybyłe małżonki (XYL-ki) wraz z najmłodszymi pociechami (harmonicznymi) i dziewczyny (YL-ki) to w spotkaniu udział wzięło około 180-200 osób. „W 1994r. roku padł odnotowany rekord uczestników zimowych spotkań (...) Kroniki podają, że na listę wpisało się na tym spotkaniu ponad 200 osób” - przypis z „Historii Ognisk na Bemowie”. W sprawną obsługę jubileuszowego spotkania przy ognisku dobrowolnie i spontanicznie zaangażowały się koleżanki oraz koledzy z Klubu SP5PPK z OT-37. Do zobaczenia za rok.

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i sprawnej obsługi jubileuszowego 25 spotkania krótkofalowców przy ognisku - Staszek SP5COC

Staszek SP5COC, Janusz SP5JXK