WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Relacja z XXVI Spotkania Integracyjnego przy Ognisku w Lasku Bemowskim

"Tradycji stało się za dość" - 26 już doroczne Krótkofalarskie Spotkanie  Integracyjne przy Ognisku w Lasku Bemowskim za nami. Organizatorem Ogniska był WOT PZK - Warszawski OT-25 PZK. Mimo bardzo dokuczliwego zimna w Ognisku uczestniczyło 125 krótkofalowców obojga płci wraz z rodzinami - w sumie około 150 osób - głównie z WOT PZK i sąsiedniego OT-37 PZK (Praskiego OT PZK) - lista zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy kolorowy identyfikator z własnym znakiem i imieniem.
Zarząd Główny PZK reprezentowali "Prezes Wszystkich Prezesów" - Piotr SP2JMR i Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Maciej SP9DQY. SP-DX-Club reprezentował Prezes  - Tomek SP5UAF.  W spotkaniu tradycyjnie już uczestniczył Adam Drzewoski ps. "Benon" - Powstaniec Warszawski, który wspierał krótkofalarski czyn obudowy replik radiostacji "Błyskawica" i "Burza" i jest "kopalnią wiedzy" o Powstaniu Warszawskim. Obecni byli także przedstawiciele Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności  Obecny był także gość z Ukrainy - Roman US5WDX - operator zespołu SN0HQ. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Prezesa WOT - Roberta SP5XVY, który przywiózł na Ognisko  dużą ilość wydrukowanych "promocyjnych" kart QSL. Po Robercie zabrał głos Prezes PZK - Piotr SP2JMR - bardzo miłym akcentem wystąpienia Piotra było odznaczenie Złotą Odznaką Honorową PZK - Włodka SP5DDJ za całokształt działalności krótkofalarskiej a w szczególności za krzewienie i propagowanie idei QRP. Włodek otrzymał od uczestników Ogniska rzęsiste brawa. Po wystąpieniu Piotra głos zabrał Pan Adam Drzewoski, który poinformował, że na jego wniosek przyjęto do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności legendarnego twórcę "Błyskawicy"  - Antoniego Zębika  - SP7LA. Po części oficjalnej przystąpiono do konsumpcji wspaniałej grochówki wojskowej, którą logistycznie "zabezpieczył" Staszek SP5COC, pieczenia kiełbasek, które "zabezpieczyli" logistycznie Koledzy z OT-37 PZK. Ognisko logistycznie "zabezpieczył" w drzewo i stosowne pozwolenia z Urzędu Gminy, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa  - Zenek SP5CNG.
Po konsumpcji  w okolicznych drewnianych wiatach, które wyposażone są w stoły i ławki z bali drewnianych przystąpiono do pracy w "podgrupach tematycznych".
Na ognisku tradycyjnie zbierano datki do skarbonki z przeznaczeniem na Warszawskie Przemienniki UKF. Z powodu dokuczliwego zimna nie otwarto komisyjnie skarbonki. Skarbonka zostanie otworzona komisyjnie w najbliższy wtorek w siedzibie WOT - poinformujemy o tym fakcie. Janusz sp5jxk