WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Mamy problem - o Warszawskich Przemiennikach UKF

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy krótkofalowcy,
Jest nam bardzo przykro zawiadomić, że z dniem 1 października 2005 roku zakończy się okres bezpłatnego korzystania z przemienników warszawskich. Właściciel komina postawił nam żądanie wnoszenia miesięcznej opłaty dzierżawnej za umieszczenie anten na kominie w Kawęczynie. Prowadzone przez Zarząd WOT PZK negocjacje doprowadziły wprawdzie do obniżenia dla nas (jako organizacji pożytku publicznego) opłaty o połowę. Tym niemniej jest to znaczna dla nas kwot 511 złotych miesięcznie, a w skali roku wynosi to 7320 PLN. Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK nie stać na taki wydatek. W przeliczeniu na jednego członka WOT spowodowałoby to konieczność podniesienia składki członkowskiej o ponad 25 złotych. Nie chcemy uciekać się do tak drastycznego posunięcia, nie chcemy także likwidować warszawskich przemienników. Dlatego apelujemy do wszystkich krótkofalowców, zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZK, korzystających z przemienników warszawskich, o dokonywanie darowizn na rzecz Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK. Szczególnie apelujemy do tych Kolegów, którym prawo uniemożliwia przekazanie na rzecz WOT PZK 1 % podatku PIT. Pozwalamy sobie przypomnieć, że darowizny "na cele statutowe WOT PZK" podlegają odliczeniu od kwoty przychodu rocznego stanowiącej podstawę obliczenia należnego podatku. Darowizn można dokonywać przez cały rok 2005 do wysokości 6 % dochodu rocznego. Jedynym warunkiem jest dokonanie darowizny drogą przelewu lub wpłaty na konto bankowe WOT PZK, podane w dziale 1% na WOT (pod logo WOT). Apelujemy do wszystkich - nie pozwólmy zlikwidować warszawskich przemienników.
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK
23.08.2005  (sp5jxk/sn5j)