WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Przemienniki ważne komunikaty

Z inicjatywy WOT zakupiono w styczniu (2002) nową fabryczną antenę do przemiennika SR5W w cenie 1100 PLN. W czasie grudniowych b. silnych wiatrów antena pracująca od 1994r. na kominie EC - Kawęczyn uległa uszkodzeniu. (SWR - powyżej 4). Natomiast antenę od 70 cm po prostu wywiało.  W związku z tym pogorszyła się praca przemiennika SR5W, SR5A a SR5WA w ogóle wyłączono. W dniu 12 lutego 2002r. Zbyszek Januszewski SP5IWV zamontował nowa ( kolejna, trzecia z rzędu zakupiona ze środków WOT) fabryczną antenę prod. RADMOR typ.AFM3282/II do przemienników na 2m, oraz swoja prywatna antenę 3x5/8 na 70 cm. Proszę zatem o ew. uwagi na temat zmiany słyszalności przemiennika 2m. SR5W oraz na 70cm SR5WA.
Mirosław Bielański SP5IDK, Warszawa 17.06.2002r.

PARAMETRY TECHNICZNE

przemienników  na pasmo 2-metrowe (144MHz), będących pod zarządem  W.O.T. PZK w Warszawie

PRZEMIENNIK SR5A

Konstrukcja - SP5IWV i SP5IDK
Przemiennik składa się z części nadawczej i części odbiorczej.
Część odbiorcza znajduje się na kominie E.C. Kawęczyn, część nadawcza na wieżowcu przy ul. Grzybowskiej.
Transmisja odbywa się za pomocą kierunkowego łącza w paśmie 70cm.
Przemiennik jest otwierany tonem 1750 Hz.
Zasięg przemiennika  - przy braku propagacji i używaniu standartowego sprzętu t.j. 10W + GP  - w granicach 60 km.

Część nadawcza
Nadajnik   - zbudowany na bazie radiotelefonów FM 3001; FM306
Moc nadajnika - ok.10 W.
Część sterująca  - znamiennik, "roger-pip", otwieranie tonem - konstrukcja własna SP5IWV
Odbiornik łącza - zbudowany na bazie radiotelefonu ZEW
Antena nadawcza  - duobander 144/430 MHz  X-500
Kabel antenowy - H 100     ok. 25m.
Wysokość ant.  - 60 m.n.p.t.
Nadajnik posiada możliwość zdalnego wyłączania - opcja wyłączona

Część odbiorcza
Odbiornik  - zbudowany na bazie radiotelefonu ZEW
Nadajnik łącza - zbudowany na bazie radiotelefonu ZEW
Antena łącza  - GP.
Antena  odbiorcza - prod. RADMOR typ.AFM3282/II wspólna z przem. SR5W
Kabel antenowy  - LDF 4/50 A  1/2"  firmy ANDREW  dł.ok 22m.
Wysokość ant.  - 305 m.n.p.t.
Odbiornik pracuje z anteną poprzez  fabryczny duplexer firmy Wacoom, od przemiennika SR5W.
Uwaga:  nadajnik jest zainstalowany w pomieszczeniu prywatnej centrali RADIO TAXI na zasadach grzecznościowych i na razie WOT nie ponosi opłat z tytułu użytkowania lokalu.

Osoba odpowiedzialna: SP5IDK    Mirosław Bielański, SP5OXM    Mariusz Apalkow

PRZEMIENNIK SR5W

Urządzenie fabryczne firmy ICOM.
Przemiennik stanowi fabryczne urządzenie nadawczo - odbiorcze firmy ICOM RP 1572.
Przemiennik wyposażony w fabryczny duplekser / 2 x 3 filtry / firmy WACOOM.
Przemiennik jest otwierany tonem 1750 Hz.
Zasięg przemiennika  - przy braku propagacji i używaniu standartowego sprzętu t.j. 10W + GP   - w granicach 100 km. / pewna łączność /
Moc przemiennika - fabryczna 25W /ustawiona ok.8 W/
Antena nad./odb.  - prod. RADMOR typ.AFM3282/II
Kabel antenowy  - LDF 4/50 A  1/2"  firmy ANDREW  dł.ok 22m.
Wysokość ant.  - 305 m.n.p.t.
Przemiennik wraz z duplekserem znajduje się wewnątrz konstrukcji komina w pyłoszczelnej stalowej szafie, wykonanej na zamówienia WOT.
Dzięki wyrozumiałości Dyrekcji E.C. Kawęczyn, mamy podpisaną umowę o bezpłatny najem powierzchni komina dla swoich potrzeb.
 

Osoba odpowiedzialna: SP5IDK  Mirosław Bielański,  SP5OXM    Mariusz Apalkow  Warszawa 20.03.2002r.

 

WYJAŚNIENIE !
 

Oba poniższe artykuły pt. "Parametry techniczne" i "Remont i konserwacja..." napisałem w połowie 1998r. i przekazałem na ręce Komisji Technicznej WOT PZK. Z powodów dla mnie niezrozumiałych do listopada tego roku (1999) nie ukazały się ani w komunikatach oddziałowych ani w Internecie.   Patrząc natomiast z perspetywy czasu na tematy w nich poruszone, widzę że artykuł pt. "Remont i konserwacja ...." mocno się nie zdeaktualizował, a parametry techniczne pozostają nadal aktualne. Dopiero teraz, po wyborach nowych Władz naszego oddziału udało mi się z pomocą Zygi - SP5ELA (z klubu SP5PBE) zamieścić wszystko to, co przygotowałem na stronie internetowej WOT PZK. Będę starał się uaktualniać w miarę upływu czasu i zachodzących zmian informacje dotyczące przemienników w Warszawie. Prosiłbym również ew. czytelników i użytkowników, o uwagi dotyczące rozwoju przemienników w Warszawie. Chciałbym przy tym, aby były to uwagi poparte konkretną propozycją, a nie w stylu np.: "trzeba co zrobić z zakłócaczami na przemienniku" lub : "ponieważ występują zakłócania na przemienniku to dobrze by było zmienić lokalizację..........". albo : "to niech PAR coś zrobi w tej sprawie".  Za takie informacje już teraz dziękuję, wiem o tym sam. Potrzeba zatem rozwiązań, a nie dobrego słowa. Podaję swój adres internetowy - na wypadek gdyby komuś przyszła ochota podyskutować na temat przyszłości przemienników w Warszawie. technika@psn.com.pl z dopiskiem dla Mirka Bielańskiego lub SP5IDK W Warszawie na paśmie 2 metrowym jestem osiągalny na 145.575 Mhz.   Warszawa, listopad 1999r. Mirek Bielański SP5IDK

 

Remont i konserwacja przemienników warszawskich SR5A i SR5W

Mirosław Bielański SP5IDK

Ząb czasu i liczne głosy krytyczne użytkowników przemienników SR5A i SR5W zobligowały pod koniec 1997r. WOT PZK w Warszawie do podjęcia akcji mającej na celu usprawnienia pracy ww. przemienników. Jak zwykle wiązało się to z uzbieraniem odpowiedniej "kasy". W wyniku mocno zakrojonej akcji propagandowej, społeczeństwo warszawskie niezbyt ofiarnie "zrzuciło się" na remont i w kasie znalazła się tylko suma 1150 zł. Umożliwiło to zakup anten i rozpoczęcie prac konserwacyjnych.

Z końcem ubiegłego roku zgodnie z życzeniem PAR-u, został czasowo wyłączony przemiennik SR5W. Pozwoliło to na przeprowadzenie przez Zarząd Krajowy PAR jego badań technicznych, które zostały potwierdzone oficjalnym dokumentem. Przy okazji pobytu przemiennika "na ziemi" został opracowany i wykonany przez Pawła SP5LRF nowoczesny układ otwierania tonem cyfrowej blokady szumów i generatora "roger-pip". Układ zamonowałem w przemienniku , zakupując podzespoły i wykonując przy okazji odpowiednią dokumentację techniczną.

Zakupiona antena GP5 /duobander/ niestety pomimo doskonałych parametrów elektrycznych nie nadawała się do zainstalowanie na kominie E.C. Głównie ze względów mechanicznych. Należało ją zatem wzmocnić. Po dokonaniu niezbęnych przeróbek adaptacyjnych włożyliśmy ją ze Zbyszkiem SP5IWV do starej anteny radmorowskiej tzw. "pały" i po wykonaniu specjalnym lakierem powłoki ochronnej zainstalowaliśmy zestaw na kominie. Przy okazji okazało się, że stare mocowanie skorodowało do tego stopnia, że aż trzeba było wykonać nową konstrukcję. Podjął się tego i wykonał Mariusz SP5OXM.

W tym samym czasie wymieniliśmy też antenę nadawczą przemiennika SR5A na identyczną, lecz bez wzmacniania konstrukcji. Ponieważ pracować miała na zdecydowanie niższej wysokości, gdzie prawdopodobieństwo uszkodzenia jest mniejsze, zainstalowaliśmy ją w wersji oryginalnej.

W obydwu przypadkach zostały też wymienione kable antenowe. Na kominie E.C zastosowaliśmy profesjonalny fider antenowy LDF 4/50 prod. ANDREW, a w przypadku SR5A kabel H 100. W przypadku anteny przemiennika SR5W i kabla antenowego wykonana została specjalna głowica umożliwiająca połączenia kabla z anteną, ponieważ średnica kabla wynosi tzw.1/2", a antena zakończona jest gniazdem N.

W przypadku przemiennika SR5A na wejściu łącza wykonano i zainstalowano specjalny filtr, a na wyjściu nadajnika 145.7 włączono 2 filtry dupleksera 1/4l.

W przypadku obydwu przemienników, anteny podłączono poprzez zakupione dupleksery umożliwiające dołączenia urządzeń przemiennika na pasmo 70 cm.

Wszystkie prace zakończono 06.05.1998r.

Orientacyjne zestawienie kosztów (rozliczonych) poniesionych przy adaptacji przemienników SR5A i SR5W:

1. Antena GP5 2 szt                                       800 zł.
2. Duplekser 144/430 2 szt                          166 zł.
3. Przejściówka N/UC 1 szt.                           10 zł.
4. Kabel LDF 4/50 22 mb                              200 zł.
5. Lakier ochronny - żywica +utwardzacz       98.2 zł
----------------------------------------------------------
                                                          razem    1274.2 zł.

W zestawieniu nie uwzględniłem koszów wtyków, elementów elektronicznych, taśm samowulkanizujących, koszulek termokurczliwych, uchwytów antenowych, śrub, wentylatora, dojazdów, czasu pracy, telefonów i innych poniesionych z naszych prywatnych , a jednocześnie niemożliwych do ustalenia.

W akcji zaangażowane były głownie 3 osoby: SP5IDK, SP5IWV i SP5OXM .

Ponieważ dwaj ostatni czyli Zbyszek i Mariusz prowadzą swoje własne prywatne firmy, a ja na wykonywanie prac w terenie musiałem brać urlopy i dni wolne, muszę podkreślić, że NASZ wkład finansowy w akcję "przemiennik" jest nieporównywalnie wyższy niż wydawałoby się to niektórym kolegom, którym prawie na siłę udało się wyrwać po kilka złotych.

Ci "ONI", o których się słyszało, że biorą pieniądze i nic nie robią, bo przemienniki źle działają to właśnie "MY" i właśnie do nich należy mieć pretensje.
(Ja i Zbyszek SP5IWV od 1979r. nieprzerwanie związani jesteśmy z przemiennikami w Warszawie).

Po zakończeniu całej akcji odnoszę wrażenie, że liczba osób, które wpłaciły dotację na przemiennik jest prawie zerowa w stosunku do ilości pseudo- "Krótkofalowców" w SP5, na co dzień korzystających z przemienników w Warszawie. Pozostaje jeszcze problem przemienników na 70- dziesiątkę i wiele innych, na które należałoby zgromadzić niemałą kasę.

VY 73 ! Mirek SP5IDK  Warszawa, dn 29.11.1999r.