WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Sprawozdanie z akcji dyplomowej "Victory Day"

Poniżej oficjalne sprawozdanie z akcji dyplomowej Victory Day jakie zostało przedłożone na Plenum ZG PZK w dniu 04-06-2005 roku w Warszawie.

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000160653
ul. Mokotowska 17 lok. 34, 00-643 Warszawa
NIP 526-25-58-817 REGON 011395671
Warszawa, 4 czerwca 2005 r.
Sprawozdanie z akcji dyplomowej "VICTORY DAY"
(dla Zarządu Głównego PZK)

Krótkofalarska akcja dyplomowa "VICTORY DAY" została zorganizowana przez Warszawski Oddział Terenowy PZK w celu uczczenia sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie oraz upowszechnienia w środowisku krótkofalowców polskich i zagranicznych świadomości historycznej doniosłości tej rocznicy, a także podkreślenia wkładu oręża polskiego w to dzieło. Istotnym elementem wsparcia akcji było objęcie nad nią honorowego patronatu przez pana Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO, Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowymi, wewnętrznymi celami akcji, były uaktywnienie polskiego środowiska krótkofalarskiego, w tym zwłaszcza klubów krótkofalarskich, stworzenie młodym adeptom krótkofalarstwa możliwości uzyskania atrakcyjnego dyplomu oraz działanie na rzecz promocji Polskiego Związku Krótkofalowców w kraju i zagranicą.

Wszystkie zakładane cele w pełni osiągnęliśmy, a zakładane parametry liczbowe akcji zostały znacznie przekroczone. Zakładaliśmy, że stacje okolicznościowe pracować będą łącznie około 500 godzin, w tym czasie nawiążą około 12 tysięcy łączności i około 1000 krótkofalowców zdobędzie nasz dyplom.

W rzeczywistości 23 stacje okolicznościowe pracowały łącznie prawie 800 godzin, nawiązały 56344 łączności, w tym 30793 łączności zagranicznych; z 2616 stacjami polskimi i 12387 stacjami zagranicznymi, a warunki uzyskania dyplomu spełniło około 2000 nadawców i nasłuchowców. Łaczności objęły 138 państw i 186 krajów DXCC.

Dla porównania - uznana za "ekspedycję roku 2005" wyprawa krótkofalarska na Wyspy Kerguelen, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem radioamatorów całego świata, podczas 11 dni pracy w reżimie ciągłym nawiązała około 70 tysięcy łączności.

Dbając o właściwą promocję akcji uruchomiliśmy serwis informacyjny Victory Day" na witrynie internetowej WOT PZK (www.ot25.pzk.org.pl). Opublikowaliśmy regulaminy w językach polskim, angielskim i niemieckim. Przedstawiliśmy wygląd kart QSL stacji okolicznościowych, wzór dyplomu, oraz mapkę z herbami miejscowości, z których nadawały stacje VD. Zamieszczono także galerie zdjęć z pracy wybranych stacji. Na bieżąco w witrynie WOT publikowano informacje komisji koordynacyjnej. Informacja o "Victory Day" ukazała się również na witrynie "Wojsko Polskie". Ponadto, dzięki Wiesławowi SP2DX, informacje o akcji ukazały się na witrynach ponad czterdziestu narodowych organizacji krótkofalarskich 1 Regionu IARU.

Otrzymaliśmy szereg sygnałów z zagranicy o bardzo pozytywnym odbiorze naszej akcji w środowisku międzynarodowym. Określono ją jako "największą narodową mobilizację krótkofalarstwa w Europie w ostatnim dziesięcioleciu". Cieszy to tym bardziej, że równolegle z akcją "VICTORY DAY" toczyły się: rosyjska akcja dyplomowa "1418 dni i nocy", ukraińska - "VICTORY-60".

Aktywizacja polskiego środowiska krótkofalarskiego przerosła nasze wszelkie oczekiwania. W czasie trwania akcji uaktywniło się kilkuset radioamatorów, których nie było słychać przez kilka ostatnich lat, wręcz nawet nie było ich w elektronicznym spisie adresowym, tzw. "CALLBOOK-u". Akcja pomogła także klubom krótkofalarskim, w tym głównie klubom pracującym jako stacje okolicznościowe. Należy tu podać przykład reaktywowania klubu SP5PSL z Zegrza k/Warszawy. Dla działaczy tego środowiska "VICTORY DAY" było impulsem katalizującym dotychczasowe nieśmiałe próby wznowienia działalności. Z kolei kluby takie jak SP6ZJP z Głubczyc, SP3ZBY z Piły czy SP5ZRW z Warszawy w ciągu dwóch tygodni trwania akcji nawiązały więcej łączności niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Akcja była znakomitym elementem promocji dla klubu SP3PMA z Konina oraz SP5PMU z Grodziska Mazowieckiego, które poinformowały o niej lokalne media.

Propagandowy wydźwięk akcji trwać będzie jeszcze dość długo. Wspiera nas w tym zarówno "Świat Radio", jak i MK QTC. Obecnie rozpoczęła się dystrybucja kart potwierdzeń łączności, a na przełomie lipca i sierpnia zaczniemy ekspedycję zdobytych dyplomów. Karty QSL i dyplomy posiadają identyczną szatę graficzną, projektu naszego kolegi Piotra KURKA SQ5LTQ, której elementem wiodącym jest stylizowany biały gołąb na niebieskim tle. Inne ważne elementy, umieszczone na kartach i dyplomach, to logo patrona akcji - Ministerstwa Obrony Narodowej, odznaka Polskiego Związku Krótkofalowców oraz dwujęzyczna informacja o celach i charakterze akcji, w tym o sponsorowaniu druku kart i dyplomów przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.

Nasza akcja dyplomowa była pierwszym we współczesnej historii PZK przypadkiem realizacji zadania zleconego przez administracje państwową. Praktycznie przeszliśmy przez wszystkie etapy działań administracyjnych, od przygotowania oferty poprzez zgromadzenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, aż do trwającej obecnie fazy rozliczenia. Udało się nam pokonać pewna barierę psychologiczną i utorować drogę następcom.

Drugim, wyjątkowym w historii PZK wydarzeniem, związanym z akcją "VICTORY DAY" była praca stacji SQ60VD z okolic Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w ramach uroczystej odprawy wart w dniu 8 maja br. Fakt ten, to nie tylko wydarzenie propagandowe, wpływające na postrzeganie naszego Związku przez przedstawicieli władz. To również osiągnięcie organizacyjne i przykład do naśladowania w przyszłości.

Akcja "Victory Day" przebiegała w roku 75-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców. Był to nasz wkład w ten wspaniały jubileusz. Mówiąc "nasz wkład" mam na myśli nie tylko wkład Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK, jego działaczy i jego klubów, ale także wkład wszystkich operatorów stacji okolicznościowych z całej Polski oraz wszystkich osób wspierających akcję, z prezesem PZK, Piotrem SP2JMR i oficerem łącznikowym z IARU, Wiesławem SP2DX na czele. Wszystkim tym osobom, bez których akcja "Victory Day" nie mogłaby zaistnieć - komisja koordynacyjna składa serdeczne podziękowania. Zapraszamy także na uroczyste podsumowanie akcji podczas festynu Domu Wojska Polskiego w warszawskim Parku Łazienkowskim w dniu 15 sierpnia 2005 roku.

Proszę Zarząd Główny PZK o przyjęcie niniejszego sprawozdania, jako oficjalnego dokumentu dzisiejszego posiedzenia. 

Skarbnik WOT PZK                 Prezes WOT PZK
Marek Ruszczak, SP5UAR      Stanisław Lament, SP5COC