Wykaz złożonych zgłoszeń klubów krótkofalarskich do obsługi kart QSL przez Polski Ziązek Krótkofalowców WOT PZK za okres I i II półrocze 2021r