Zgłoszenie Klubu Krótkofalarskiego do obsługi kart QSL  PDF

Kolor zielony oznacza złożenie wniosku do WOTPZK

Kolor czerwony brak złożonego wniosku do WOT PZK

Wnioski o obsługę kart QSL przez Polski Związek Krótkofalowców dla klubów krótkofalarskich nie bedących klubami Polskiego Związku Krótkofalowców przyjmowane są do 31 stycznia 2021r , po tym terminie obsługiwane bedą wyłącznie kluby które złożyły wnioski. Wnioski mozna złożyć osobiście w siedzibie WOT PZK,via @-mail wotpzk@ot25pzk.org.pl ,via poczta WOT PZK skr.pocztowa Nr:3 , 00-955 Warszawa 15