WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Ogniska Bemowskie

Ogniska Bemowskie mają swoją kilkudziesięcioletnią tradycję i stanowią podstawowy element integrujący środowisko krótkofalarskie okręgu SP5. Animatorem i protoplastą Ognisk jest Mirek SP5IDK - patrz artykuł poniżej. Ogniska odbywają się  na przełomie lutego/marca - w takim terminie, żeby nie kolidowały z feriami zimowymi - gdyż w Ogniskach uczestniczą całe rodziny krótkofalarskie. Organizatorem Ognisk jest WOT PZK. Przygotowanie Ognisk wymaga sporo pracy, gdyż należy uzyskać zgody z Urzędu Gminy, Nadleśnictwa, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji. W dalszej kolejności trzeba zakupić i przywieźć drewno, zamówić grochówkę z wkładką - tradycyjnie w stołówce żołnierskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Z reguły scenariusz przebiegu Ogniska jest następujący: przywitanie Gości i uczestników - przez Prezesa WOT PZK, przemówienie Przedstawiciela ZG PZK, wręczenie nagród i wyróżnień (w tym Odznak Honorowych PZK), wspólne zdjęcie, zaproszenie przez Prezesa WOT PZK do konsumpcji grochówki i do pieczenia kiełbasek i dalej praca w podgrupach tematycznych.

Ogniska są okazją do uczestniczenia w wydarzeniach historycznych - jakim np. była w w roku 2004 informacja o pracach związanych z budową repliki radiostacji powstańczej "Błyskawicy" a w 2005 roku prezentacja repliki radiostacji powstańczej "Burza" i możliwość spotkania się z jej wojennym konstruktorem Panem Włodzimierzem Markowskim, przed przekazaniem radiostacji do Muzeum Powstania Warszawskiego.
 

 
W 2005 roku na Ognisku można było spotkać Tomka SP5CCC autora "Historii Lwowskiego Klubu Krótkofalowców". A w 2006 roku na Ognisku można było spotkać Leona Kossubudzkiego SP5AFL - autora wydanego w 1967 roku "Podręcznika Radiooperatora Krótkofalowca" oraz Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS - autora "ABC Krótkofalowca". Fotogalerie z Ognisk Bemowskich, relacje z ich przebiegów, listy obecności znajdują się poniżej w Archiwum Ognisk Bemowskich.

Historia Ognisk na Bemowie (w tym roku to już 25-te) - Uwaga - tekst z 21.03.2006

W tym roku (2006 - przyp. sp5jxk) mija 26 lat jak krótkofalowcy z Warszawy (i nie tylko) rozpoczęli cykl spotkań zimowych nazywanych Ognisko lub Spotkanie na Bemowie. Wszystko zaczęło się w grudniu 1979r. Któregoś wieczoru w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, spotkaliśmy się w niewielkiej grupie na kanale 145.125 MHz. Biorąc pod uwagę, że od tamtego czasu upłynęło już 26 lat, dokładnie nie pamiętam kto oprócz mnie (SP5IDK), Józka SP5ISF i Janka SP5IWI uczestniczył w tym spotkaniu (czytaj dalej)
 

Archiwum Ognisk Bemowskich

Rok

Fotogalerie
(znak oznacza autora zdjęć)

Relacja
(znak oznacza autora relacji)

2012 sp5ayy, Barbara sp5jxk
2011  sp1ork - sp5ayy - sp5ctd - sq5lth  
2010  sp5ayy, sp1ork-sp5ela,  
2009  sp5ela, sp5mg, sp5viw  
2008  sp5viw lista obecności
2007  sp5cof, sp5ixs, sp5uaf, sp5vjq, sq5ask sp5jxk
2006  sp5qwk - panorama, sp1ork, sp5ayy, sp5lmt,
sp5ndr, sp5qwk, sp5smk, sq5ltq
sp5coc-sp5jxk,
lista obecności
2005  sp5ayy, sp5ded, sp5ela, sp5lmt
sp5nhi, sq5td
sp5coc,
lista obecności
2004  sp5jto sp5epp
2003  sp5jto  
2002  sp5oxb  
2001 sp5idk-sp5xvz-sp5smk  
2000 sp5idk-sp5xvz-sp5smk