WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 XXXI Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 - przebieg Ogniska

XXXI Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 rozpoczęło się o 10.00 - 10 marca 2012 powitaniem uczestników przez Prezesa WOT PZK - Jurka SP5SSB. W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Wszystkich Prezesów czyli Prezes PZK  - Piotr SP2JMR.  Piotr SP2JMR sprawił miłą niespodziankę - wręczył dwa okazałe grawertony dla Leona Kossobudzkiego SP5AFL i dla WOT PZK - poniżej teksty na grawertonach:
 Koledze Leonowi Kossobudzkiemu SP5AFL współautorowi "Podręcznika radiooperatora krótkofalowca" w dowód uznania i wdzięczności za 45 lat wskazywania dróg w najlepszym  Hobby Świata z wyrazami podziwu i wielkiego szacunku, Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy,
Zarząd Główny PZK.

     Dla Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK w dowód uznania za 55 lat logistycznego wsparcia na rzecz uprawiania krótkofalarstwa w Okręgu SP5, Zarząd Główny PZK.
    
     
Kolega Leon SP5AFL niestety nie mógł uczestniczyć w Ognisku - grawerton zostanie przekazany Leonowi przez delegację z WOT PZK w składzie SP5SSB, SP5CCC, SP5PB, SP5JXK. Uhonorowanie Kolegi Leona to wielka sprawa, gdyż na książce "Podręcznik radiooperatora krótkofalowca" wydanej w 1967 roku (45 lat temu), której Kolega Leon wraz z J. Ładno-SP5XM i W. Konwińskim SP5KM był współautorem wychowało się wiele pokoleń krótkofalowców. Kolega Leon mimo sędziwego wieku uczestniczy czynnie w życiu WOT PZK - m.in. był na Walnym Zebraniu WOT PZK, przekazał jako dar dla WOT PZK radio na pasmo 2M, a w dalszej kolejności przekaże dokumenty archiwalne związane z PZK.
     
    Po części oficjalnej niestety nie zrobiono zdjęcia grupowego z przyczyn technicznych - z powodu braku nagłośnienia, aby zwołać wszystkich uczestników Ogniska w jedno miejsce.     
   W dalszej kolejności z wielką ochotą przystąpiono do konsumpcji grochówki, którą tradycyjnie przygotowała w termosach stołówka Wojskowej Akademii Technicznej. Rozlewaniem grochówki dzielnie kierowała Karolina SQ5LTZ
   Równolegle ze spożywaniem grochówki  pieczono kiełbaski na Ognisku.
    Później rozpoczęły się tradycyjne zajęcia w podgrupach - dyskusje o sprawach krótkofalarskich i nie tylko - zarówno na ławach i stołach "pod gołym niebem" jak i pod wiatami. Przebojem Ogniska była wiata ze swojskim jadłem - gdzie serwowano gościom (gratis) chleb z trzema rodzajami smalcu chłopskiego własnego wyrobu. Wiata z chłopskim jadłem kierowana była przez animatora  spotkań na Bemowie Mirka SP5IDK. Spotkań, których tradycja sięga do 1979 roku - tutaj tekst Mirka o historii Ognisk na Bemowie.
   Orientacyjnie w Ognisku uczestniczyło 200-250 osób
Tutaj fotogaleria z Ogniska 2012 autorstwa Zygmunya SP5AYY (27 foto)
Tutaj fotogaleria z Ogniska 2012 autorstwa Barbary (129 foto).
Kolejne nadsyłane fotogalerie będą sukcesywnie publikowane.
                                                                           (Janusz sp5jxk/sn5j, sp5jxk(at)tlen.pl)

Zaproszenie na XXXI Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców wraz z Rodzinami z Oddziałów Terenowych  PZK - Warszawskiego (OT25), Praskiego (OT37), Wirtualnego (OT52) na XXXI Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 - Ognisko w Lasku Na Bemowie (w tradycyjnym miejscu przy ul. Generała Tadeusza Kutrzeby).
Termin: 10 marca 2012 (sobota) godzina 10.00
Orientacyjny program Ogniska: 1) Wystąpienie Prezesa WOT PZK, 2) Wystąpienie Przedstawiciela ZG PZK, 3) Zdjęcie grupowe, 4) Konsumpcja grochówki z wkładką i kiełbasek upieczonych na ognisku, 5) zajęcia w podgrupach.
                                                                                    Zarząd WOT PZK
Prosimy o przysyłanie zdjęć z ogniska celem ich publikacji na adres sp5jxk(at)tlen.pl