WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Plan pracy WOT - OT25 PZK - lipiec grudzień 2011

Przedstawiamy Plan pracy WOT - OT25 PZK na lipiec-grudzień 2011. Kolejność zapisów: Lp. Data, Czas, Miesiąc, Treść zamierzenia, Osoba odpowiedzialna, Moderator, Uczestnicy.

1) wtorki 15.00-18.00, lipiec - grudzień, Zapewnienie funkcjonowania Biura QSL - SP5CNG, Zarząd WOT.
2) do 31.VIII, lipiec - sierpień, Opracowanie, uchwalenie i wdrożenie procedur elektronicznego głosowania dla potrzeb zdalnej komunikacji Zarządu WOT - SP5SSB, Zarząd WOT.
3) wg. potrzeb, lipiec - grudzień, Posiedzenia Zarządu WOT: Sprawy organizacyjne - wewnętrzne, SP5SSB, Zarząd WOT.
4) wg. potrzeb, lipiec - grudzień, Posiedzenia Zarządu WOT: Wypracowanie stanowisk i postulatów na posiedzenia ZG PZK z udziałem przedstawiciela WOT do ZG PZK, Zarząd WOT Zarząd WOT i Przedstawiciel WOT do ZG PZK
5) do 31.VII, lipiec, Ogłoszenie wyników Zawodów Warszawskich, wysyłka nagród i dyplomów, SQ5MX, Zarząd WOT.
6) sierpień, Informacja i przyjęcie sprawozdania z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez OKR WOT, OKR WOT i Zarząd WOT.
7) 06.IX, 16.30-19.00, wrzesień, Prelekcja - Ekspedycje DX-owe od kuchni, SP5XVY i/lub SP5EAQ, SP5DRH i/lub SP5ES chętni.
8) 04.X, 16.30-19.00, październik, Spotkanie z autorami książek o krótkofalarstwie i historii krótkofalarstwa, SP5AFL i/lub SP5HS i/lub SP5CCC, chętni.
9) 08.XI, 16.30-19.00, listopad, Prelekcja - Metodyka, buchalteria i warsztat pracy łowcy dyplomów, SP5PB, SP5TZC, SP5JXK, chętni.
10) 06.XII, 16.30-19.00, grudzień, Spotkanie wigilijne z udziałem Nestorów krótkofalarskich z SP5, Zarząd WOT, chętni.
                 
Opracowanie /-/ Jerzy Szarawarski Prezes WOT-0T25 PZK

Poniżej Plan pracy do pobrania w formacie pdf: