WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Informacje składkowe na rok 2015

Informacje o składkach wpłaconych na konto WOT PZK

Informacje składkowe na rok 2014

Składki PZK i WOT PZK w roku 2014 nie ulegają zmianie a ich wysokość jest zgodna z tabelą za rok 2012. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń z roku 2012, 2013 i podawanie obowiązkowo znaku wywoławczego.

Informacje składkowe na rok 2012, 2013 i 2014

Wpłaty mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem konta bankowego. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Oddziału.
KONTO BANKOWE: Warszawski Oddział Terenowy PZK  ul. Mokotowska 17 lok. 34, 00-640 Warszawa
Volkswagen Bank Direct
91 2130 0004 2001 0477 5524 0001
Na przelewie należy podać swoje imię, nazwisko, adres pocztowy i
znak wywoławczy, jakiego okresu składkowego wpłata oraz adresata wpłaty. W tytule wpłaty prosimy o podawanie swojego znaku (sp5jxk)  lub znaków wywoławczych (sp5jxk/sn5j).

OPIS składka PZK składka WOT RAZEM
Składka wpisowa 10 0 10
Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20 0 20
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60 30 90
Składka dla członka zwyczajnego 90 40 130
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20 20 40
Składka dla członka wspomagającego 10 0 10
Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 0 0

(Jerzy sp5ssb, Irek sq5mx, Janusz sp5jxk/sn5j)

Informacje składkowe rok 2011

Wpłaty na składki członkowskie za rok 2011 można dokonywać:

1. na konto Oddziału prowadzone przez Volkswagen Bank Direct
91 2130 0004 2001 0477 5524 0001


Osoby nienależące do PZK prosimy o doliczenie opłaty wpisowej.

Wysokość składek członkowskich PZK obowiązujących w roku 2011 w Warszawskim Oddziale Terenowym PZK

Składka dla nadawcy

120 PLN

80 ZG PZK + 40 WOT

Składka ulgowa dla nadawcy powyżej 71 roku życia

90 PLN

60 ZG PZK + 30 WOT

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

36 PLN

16 ZG PZK + 20 WOT

Składka wpisowa

10 PLN

 

Składka dla nasłuchowca

16 PLN

 

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0 PLN