WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Jerzy SP5BLD i 55 lat RBI

HISTORIA RADIOWEGO BIULETYNU INFORMACYJNEGO
(1958 - 2013)-wersja skrócona.
W dniu 2 lutego 2013 r. minie 55 lat nadawania Radiowego Biuletynu Informacyjnego. W związku z tym przekazuję historię tego programu, działającego od roku 1958.
W latach 50-tych komunikaty radiowe dla krótkofalowców SP były
nadawane przez radiostację Centralnego Radio-klubu LPŻ czyli Ligi
Przyjaciół Żołnierza a później LOK czyli Ligi Obrony Kraju. Były to dawne
czasy. Wtedy to stacja przekazująca komunikaty pracowała pod znakiem SP5KAB.

Po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców od 1958 roku Radiowy Biuletyn Informacyjny nadawany był przez Centralną Amatorską Radiostację Polskiego Związku Krótkofalowców SP5PZK w Warszawie. W numerze
3 /marcowym / Radioamatora z roku 1958 na stronie 24 znajduje się
informacja dotycząca komunikatów PZK o treści następującej: cyt.”2 lutego
br. uruchomiona została centralna radiostacja
Polskiego Związku Krótkofalowców, pracująca pod znakiem SP5PZK.
Radiostacja ta nadaje komunikaty dla krótkofalowców w niedziele o godzinie
10.00 w paśmie amatorskim 7 MHz ( 42 metry ) na fonii”.
I tak zaczyna się historia Radiowego Biuletynu Informacyjnego.
Redaktorem Naczelnym RBI był od samego początku, nieżyjący już niestety,
Mieczysław Rybak SP5RM. Programy opracowywali i czytali Mieczysław Rybak
SP5RM i Emil Szukalski SP5SE. Program realizował w studiach Polskiego
Radia nieżyjący już również Bohdan Dąbrowski SP5BD. Ten skład redakcyjny
działał wspólnie przez ponad 30 lat.
W październiku 1976 r. zaraz po rozpoczęciu pracy w Polskim Radiu i
Telewizji dołączył do tej grupy, młody wtedy jeszcze wiekiem
krótkofalowiec, piszący te słowa, Jerzy Kucharski SP5BLD, który nawet nie
śmiał przypuszczać, że jego przygoda z RBI będzie trwała aż tyle lat. Jak
łatwo wyliczyć w październiku 2012 r. minęło 36 lat działalności SP5BLD w
Radiowym Biuletynie Informacyjnym i w Polskim Związku Krótkofalowców.

Radiowe Biuletyny Informacyjne PZK były nagrywane od 1958 r. w studiach Rozgłośni
Polskiego Radia w Warszawie.
Nagrania przez ponad 30 lat odbywały się w każdy piątek tygodnia w
godzinach od 9.00 do 11.00, w jednym ze studiów, w gmachu Rozgłośni PR w
Warszawie, na skrzyżowaniu ulicy Malczewskiego i Al. Niepodległości.
Obecnie działa tam Polskie Radio S.A. Pod koniec lat 80-tych koledzy
Mieczysław SP5RM i Emil SP5SE zakończyli współpracę z RBI, ale zawsze byli
i będą mile wspominani przez słuchaczy. Choć od tej pory nie zasiadali już
przy mikrofonach RBI pozostaną na zawsze w pamięci krótkofalowców w kraju
i za granicą.
Od momentu odejścia z Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego
kolegów SP5RM i SPSE program był wspólnie przygotowywany przez SP5BD i
SP5BLD. Jurek SP5BLD program przygotowywał i prowadził a Bohdan SP5BD w
dalszym ciągu program realizował. Warto zauważyć, że w tym okresie Bohdan
Dąbrowski SP5BD wielokrotnie program przygotowywał jednoosobowo tzn.
czytał go i realizował. Zdarzało się również, że Jerzy Kucharski SP5BLD
też czasami był zmuszony do jednoosobowego przygotowywania i realizowania
programów w okresie np. choroby SP5BD. W ten sposób, wzajemnie
uzupełniając się dwuosobowa Redakcja RBI dotrwała do października 1999
roku kiedy to Bohdan Dąbrowski SP5BD ostatecznie i definitywnie wycofał
się ze współpracy z RBI.
Od 1958 r. przewinęło się przez Redakcję Radiowego Biuletynu
Informacyjnego wielu wspaniałych kolegów, współpracowników koleżanek i
kolegów współpracujących okresowo z redakcją, członków klubu SP5PRW
(skrót od Polskie Radio Warszawa).
Działalność RBI, delikatnie mówiąc, nie zawsze usłana była różami.
Bywały okresy, że nawet Zarząd Główny PZK nie traktował poważnie redakcji
RBI. Przez ponad 30 lat audycja nosiła nazwę Radiowy Biuletyn Informacyjny
Polskiego Związku Krótkofalowców i używała znaku SP5PZK. Pod koniec lat
80-tych rozpoczął się nowy etap w historii programu. Redakcja otrzymała z
Sekretariatu ZG PZK pismo w którym informowano ją, że Zarząd Główny
Polskiego Związku Krótkofalowców nie jest zainteresowany dalszą współpracą
z Radiowym Biuletynem Informacyjnym. Pismo to pozostało, na pamiątkę, w
redakcyjnym archiwum, które znajdowało się u kol. SP5BD.
Tym samym Redakcja RBI została zdana na własne siły i była zmuszona
działać niezależnie od Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po Zjeździe PZK w Piekarach Śląskich w związku z przeniesieniem
Sekretariatu ZGPZK do Leszna, Centralna Amatorska Radiostacja PZK została
również przeniesiona do Leszna i zaczęła używać znaku SP3PZK. W tej
sytuacji, w celu kontynuacji nadawania programu, redakcja musiała dokonać
pewnych zmian formalno-prawnych.
Radiowy Biuletyn Informacyjny zaczął być nadawany, po akceptacji
ówczesnego Zarządy Głównego Państwowej Agencji Radiowej /PAR/, pod znakiem
amatorskiej radiostacji Klubu Krótkofalowców przy Polskim Radiu SP5PRW. I
ten znak pozostał do dnia dzisiejszego.
Do roku 1999 Radiowy Biuletyn Informacyjny był nagrywany w studiach
Polskiego Radia i nadawany za pośrednictwem nadajników Polskiego Radia a
później Telekomunikacji Polskiej S.A. w pasmach amatorskich: 40-to i
80-cio metrowym. Początkowo od 1958 r. komunikat był nadawany o godzinie
10.00 czasu lokalnego w paśmie 7 MHz-ów. Poczynając od roku 1964
komunikaty SP5 PZK czyli popularne RBI PZK nadawane były trzy razy w
tygodniu: w niedzielę o godzinie 9.15 w paśmie 3,5 MHz-a, następnie
powtarzane w paśmie 7 MHz-ów o godzinie 11.00 i w końcu były powtarzane
jeszcze raz w każdą środę o godzinie 17.00 w paśmie 3,5 MHz-a.
W późniejszym okresie komunikaty SP5PZK nadawane były w niedzielę o
godzinie 8.00 w paśmie 3,5 MHz-a i o godz. 10.30 w paśmie 7 MHz-ów.
Do 13 grudnia 1981 r., a więc do momentu zawieszenia działalności
krótkofalarskiej w związku ze stanem wojennym wprowadzonym na terenie
Polski, programy były nadawane za pośrednictwem nadajników radiowych
zlokalizowanych w Wiązownej koło Warszawy /3,5 MHz-a emisja SSB/ i w
okolicach Stargardu Szczecińskiego / 7 MHz-ów emisja AM /. Później od 1983
r w związku z zawieszeniem stanu wojennego i po wznowieniu działalności
krótkofalarskiej na terenie Polski można było słuchać Radiowego Biuletynu
Informacyjnego nadawanego z Centrum Nadawczego w Wiązownej koło Warszawy w
każdą niedzielę na dwóch częstotliwościach fal krótkich - 3700 kHz-ów
emisją SSB i 7090 kHz-ów emisją AM o godzinie 10.30 czasu lokalnego.
Emisja na tych częstotliwościach trwała przez 16 lat aż do października
1999 r.
Generalnie, przez cały 50 letni okres emisji Radiowego Biuletynu
Informacyjnego były wykorzystywane dwie podstawowe częstotliwości
nadawania programu: 3700 kHz-ów i 7090 kHz-ów. Warto przypomnieć, że przez
pewien czas, pod koniec lat 70-tych Radiowy Biuletyn Informacyjny był
również dodatkowo emitowany, w paśmie osiemdziesięciometrowym, przez
stację zainstalowaną w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Stacja tam zainstalowana miała znak SP5PMT i 3Z5PMT.
W październiku 1999 r. rozpoczął się kolejny rozdział w historii
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Telekomunikacja Polska SA sprzedała
Krótkofalowe Centrum Nadawcze w Wiązownej Spółce POLSAT SA, która
urządziła tam Satelitarne Centrum Nadawcze. Uniemożliwiło to niestety
korzystanie przez RBI z dotychczas w tym miejscu pracujących nadajników
radiowych TP SA, które zostały wraz z antenami zdemontowane. W związku z
tym pozostały dwie możliwości. Pierwsza sprowadzała się do
natychmiastowego zakończenia nadawanie programu. Druga to podjęcie decyzji
o nadawaniu RBI z innego miejsca. Ponieważ niestety nie znaleziono
chętnych do emisji programu np. ze znajdujących się w Warszawie i
okolicach klubów krótkofalarskich, po rozważeniu wszystkich za i przeciw,
rozpoczęto emisję RBI z Grodziska Mazowieckiego z domowego QTH SP5BLD
pod znakiem SP5PRW/5. W tym trudnym dla Redakcji RBI momencie wycofał się
ze współpracy z nią Bohdan Dąbrowski SP5BD. Zakończenie współpracy z RBI
Bogdana Dąbrowskiego spowodowało, że praktycznie z dnia na dzień Redakcja
RBI stała się redakcją jednoosobową ze wszystkimi tego faktu
konsekwencjami.
Od października 1999 r. program jest przygotowywany przez Jerzego
Kucharskiego SP5BLD jednoosobowo w oparciu o nadsyłane do redakcji drogą
telefoniczną, pocztową i elektroniczną materiały.
Po nawiązaniu kontaktu z PAR-em czyli z Państową Agencją Radiową i
otrzymaniu w trybie praktycznie natychmiastowym zezwolenia na emisję RBI
z Grodziska Mazowieckiego, wybrano drugie wydaje się lepsze rozwiązanie
czyli kontynuację programu.
Wybrano to drugie rozwiązanie również dlatego bo mogło się wydawać, że
taka emisja będzie miała charakter przejściowy i że wcześniej czy później
ktoś w tej działalności pomoże. Taka przejściowa sytuacja trwa już od
wielu lat a pomocy niestety, jak do tej pory, specjalnie nie widać.
Od października 1999 r. do października 2006 r. jednoosobowa redakcja, w postaci
SP5BLD, przygotowywała program od strony redakcyjnej i technicznej,
realizowała go, prowadziła i emitowała z Grodziska Mazowieckiego. pod
znakiem SP5PRW/5. Od października 2006 r. pomaga redakcji Janusz Przybylski
SP1LOP, który zajął się stroną internetową audio-video programu.
Radiowy Biuletyn Informacyjny był też nadawany z innych rejonów
Polski. W latach 1999-2005 był już wyjazdowo nadawany między innymi z
Piekar Śląskich z Klubu SP9KRT pod znakiem SP5PRW/9 (w roku 2000, 2001,
2002,2003, 2004 i 2005), z Krosna pod znakiem SP5PRW/8 w czerwcu 2001 r.,
kilkakrotnie z Małszewa koło Olsztyna pod znakiem SP5PRW/4 (latem 2001,
2002, 2003, 2004 r. ), z miejscowości Jantar pod znakiem SP5PRW/2 (lato
2002 r.). W październiku 2002 r program był emitowany z miejscowości
Stromiec k/Białobrzegów nad Pilicą pod znakiem SP5PRW/7. W roku 2003 i
2004 program RBI kilkakrotnie był nadawany z miejscowości Różan nad
Narwią, 30 km od Ostrołęki, z bazy terenowej Ostrołęckiego Klubu Łączności
LOK a aktualnie Radioklubu „Baza” SP5KVW. W lipcu 2004 był nadany z
Dylewskiej Góry z Rodzinnego Klubu Krótkofalowców SP4YGS pod znakiem
SP5PRW/4, podczas trwania tradycyjnego spotkania krótkofalowców.
Wielokrotne apele o pomoc w emisji RBI /pomoc sprzętową, techniczną
itp./ nie spotkały się niestety przez długi okres czasu z żadnym odzewem
ze strony słuchaczy-krótkofalowców SP, klubów krótkofalarskich czy
ówczesnego ZG PZK. Nie odezwali się również sponsorzy. Zmiana nastąpiła
dopiero po wyborze na Zjeździe PZK w Kołobrzegu nowego Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców, który zaczął działać w Bydgoszczy.
Przełomowym momentem w historii Radiowego Biuletynu Informacyjnego
było wiosenne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku
Krótkofalowców, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 maja 2001 r. Nadano
wtedy ponownie Radiowemu Biuletynowi Informacyjnemu znów status oficjalnego
organu informacyjnego PZK i od tego momentu ponownie stał się Radiowym
Biuletynem Informacyjnym Polskiego Związku Krótkofalowców.
W tym samym dniu Radiowy Biuletyn Informacyjny otrzymał z ZG PZK
urządzenie nadawcze IC-737 do emisji programów a póżniej dodatkowo PA. Zaczęła się również bardzo  owocna współpraca ZG PZK z RBI PZK.
Współpraca Redakcji RBI z ZG PZK trwa nadal. Podczas wiosennego posiedzenia
Zarządu Głównego PZK w dniu 17 maja 2003 r przyznano Radiowemu Biuletynowi
Informacyjnemu za jego działalność Odznakę Honorową Polskiego Związku
Krótkofalowców /nr.588/. Wcześniej Odznaki Honorowe otrzymała, w latach
1970- 1992, cała Redakcja RBI czyli: SP5RM,SP5SE,SP5BD i SP5BLD.
SP5BLD otrzymał Odznakę Honorową PZK. 20 lat temu, w 1992 r./nr.310/.
Od października 1999 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny był i jest nadal nadawany z
Grodziska Mazowieckiego pod znakiem SP5PRW w każdą niedzielę
o godzinie 10.30 czasu lokalnego w paśmie 80 i 40-to metrowym emisją SSB na
QRG 3700/7090 kHz
Również od października 1999 r. trwało i dalej trwa próbne nadawanie RBI w niedziele
w godzinach porannych o godzinie 8.00 i 9.00 czasu lokalnego w paśmie 80-cio
metrowym emisją SSB na QRG 3700 kHz-ów oraz o 22.30 czasu lokalnego w okolicy
częstotliwości 3700 kHz pomiędzy 3700 a 3710 kHz-ów.
Aktualnie program jest nadawany w niedzielę o godzinie 10.30 czasu lokalnego
na QRG 3700/7090 kHz-ów. Próbne, niedzielne emisje są o godzinie 8.00 i 9.00 czasu
lokalnego na QRG 3700 kHz-ów i o godzinie 22.30 czasu lokalnego w okolicy
QRG 3700 kHz-ów pomiędzy 3700 a 3710 kHz-ów
Trwają również próby sobotnie i niedzielne na byłych częstotliwościach
Polskiego Radia: 7125 i 7145 kHz-ów.
Program RBI jest odbierany w całej Polsce co potwierdzają jego
słuchacze, krótkofalowcy SP, w niedzielnych cotygodniowych łącznościach
pobiuletynowych oraz za pośrednictwem SMS-ów, drogą telefoniczną i e-mail-ową.
Nadchodzą też karty QSL informujące o słyszalności RBI w kraju i za
granicą.
Słyszalność programu w paśmie 40-to i 80-cio metrowym potwierdzają słuchacze
pochodzenia polskiego z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Norwegii, Czech, Słowacji, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Cieszy, że krótkofalowcy pochodzenia polskiego znajdują czas, aby
wysłuchać Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku
Krótkofalowców.
Od 2004 r. programu RBI, zawierający informacje, przeznaczone dla
słuchaczy polskiego pochodzenia mieszkających za granicą, był nadawany w
każdą sobotę o godzinie 12.00 czasu lokalnego w paśmie 20 m na
„częstotliwości polskiej” 14273 kHz -ów lub w okolicy tej częstotliwości.
Radiowy Biuletyn Informacyjny przez cały czas nadawany jest małą mocą 100 W.
Pocieszający jest fakt, że i z tą małą mocą /100 W/ program jest dobrze słychać
w całej Polsce.
W tym miejscu warto przypomnieć, że Radiowy Biuletyn Informacyjny
przygotowywany i nadawany jest na zasadach w pełni społecznych i
honorowych w oparciu o materiały nadsyłane przez ZG PZK, Świat Radio,
Krótkofalowiec Polski, kluby krótkofalarskie i krótkofalowców
korespondentów z kraju i zagranicy.
Mam nadzieję, że wieloletnia praca Redakcji RBI nie poszła na marne
i kolegom krótkofalowcom z SP dostarczyła przez te lata trochę informacji
o polskim i światowym krótkofalarstwie. W jakim stopniu jej się to udało
ocenią słuchacze a może w przyszłości odnotuje to historia
radiokomunikacji i krótkofalarstwa polskiego. Należy zwrócić uwagę na
pewne fakty warte, godne wyeksponowania. Pozwolą one lepiej zrozumieć
działalność Radiowego Biuletynu Informacyjnego i określić jego miejsce w
polskim ruchu krótkofalarskim. Nierozłącznym elementem polskiego
krótkofalarstwa jest Polski Związek Krótkofalowców. Radiowy Biuletyn
Informacyjny, tak naprawdę, od 55 lat jest z PZK bardzo mocno związany. .
Piszący te słowa SP5BLD jest też od 36 lat związany z PZK i jest jego członkiem
od 1976 r. Pierwsze zezwolenie radiowe otrzymał w roku 1980.
Przecież Radiowy Biuletyn Informacyjny jest częścią naszej wspólnoty
krótkofalarskiej i działa dla dobra wszystkich krótkofalowców SP bez
względu na to czy są oni członkami PZK, czy też nie należą do naszej
wspólnej organizacji. Przygotowując program Redakcja RBI korzysta od lat z
uprzejmości i pomocy wielu organizacji i krótkofalowców polskich i
zagranicznych. Redagując cotygodniowe audycje korzysta z materiałów
nadsyłanych przez Sekretariat ZG PZK, Redakcję Krótkofalowca Polskiego,
Redakcję Miesięcznika Świat Radio, Klubów LOK, ZHP, PZK.
Od początku działalności Magazynu Krótkofalowców QTC od jego Redaktora
Naczelnego Sylwestra Jarkiewicza SP2FAP Redakcja RBI otrzymywała wiele
materiałów. Od początku wydawania MKQTC otrzymywała również, co miesiąc
kolejny redakcyjny numer miesięcznika. W 2005 r. Redakcja RBI otrzymała
wiadomość, że Redakcja MKQTC nie jest zainteresowana współpracą z RBI
i wspólna działalność i współpraca redakcji zakończyła się.
Materiały do RBI nasyłali i nadsyłają: kluby specjalistyczne PZK
oraz koleżanki i koledzy z SP. Wymienię tutaj tylko niektórych. Do grona
tego należą lub należeli : Piotr Skrzypczak SP2JMR, Zdzisław Chyba SP3GIL,
Ryszard Grabowski SP3CUG, Henryk Pacha SP6ARR, Andrzej Janeczek SP5AHT,
Wiesław Paszta SQ5ABG i wielu, wielu innych, których wszystkich nie da się wymienić.
WSZYSTKIM mogę tylko powiedzieć dziękuję i zaprosić do dalszej współpracy.

Wartym odnotowania jest fakt współpracy Redakcji Radiowego
Biuletynu Informacyjnego z Redaktorem Naczelnym Radiowo-Internetowego
Programu dla Krótkofalowców Henrykiem Pachą SP6ARR, znanym krótkofalowcem,
twórcą radiowo-telewizyjnym z Wrocławia, autorem nadawanego przed wielu
laty programu telewizyjnego „Krótkofalowcy”. Program przygotowywany przez
Henryka Pachę SP6ARR nosił nazwę „Krótkofalowcy w Radiu Wrocław” i był
nadawany od grudnia 2002 r. Na początku nadawany był co miesiąc, za pośrednictwem
rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu w połączeniu z transmisją internetową
audio-video. Połączenie radia, telewizji i Internetu stwarza możliwość
realizacji tej wspaniałej idei jaką na pewno jest radio i telewizja w
Internecie. W czerwcu 2004 r. Henryk Pacha SP6ARR rozpoczął
nadawanie internetowego programu RTV „Krótkofalowcy BIS” na stronie
http://www.videoexpres.pl/.
Od października 2006 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny jest również
nadawany na stronie internetowej http://www.rbi.ampr.org/. Redakcja RBI
rozpoczęła współpracę ze znanym krótkofalowcem szczecińskim Januszem
Przybylskim SP1LOP.
W ciągu tych wielu lat działalności, Redakcja RBI zawsze była
wspomagana przez ludzi dla których krótkofalarstwo w Polsce nie jest
pustym słowem a ruch krótkofalarski nie jest im obojętny i którzy działają
cały czas dla naszego wspólnego krótkofalarskiego dobra. Chwała im za to.
Może właśnie również dlatego, dzięki nim, dzięki takim wspaniałym ludziom
jak oni, Radiowy Biuletyn Informacyjny przetrwał przez tyle lat omijając z
powodzeniem wszystkie zawirowania historii.
Opracował na podstawie posiadanych materiałów: Jerzy Tadeusz Kucharski
SP5BLD
Ponieważ mój życiorys jest od 36 lat związany i historię RBI PZK i z historią Polskiego Związku Krótkofalowców, to nie napisałem dodatkowego tekstu na mój temat. Tekst pogrubiony, w historii RBI, jest jednocześnie, moim życiorysem krótkofalarskim.
Myślę, że cały powyższa historia RBI może być wnioskiem na te dwie Złote Odznaki Honorowe PZK. Dla Radiowego Biuletynu Informacyjnego i dla SP5BLD.

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD.