WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 8 sierpnia: 11.00-12.00 LT Błyskawica znowu nadaje! 7,067 MHZ - AM

WOT PZK włączył się w obchody 68 rocznicy Powstania Warszawskiego. Dokładnie w 68-mą rocznicę uruchomienia radiostacji Błyskawica w dniu 8 sierpnia 2012 roku o godzinie 11:00 włączona zostanie radiostacja Błyskawica, będącą wraz z radiostacją Burzą  eksponatem w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w eter wyemitowana zostanie audycja radiowa. Przed mikrofonem radiostacji zostaną odczytane fragmenty tekstów z nasłuchów zarejestrowanych w ośrodku nasłuchowym pod Londynem z okresu okupacji hitlerowskiej 1944 r. W eter  zostanie nadana audycja, którą będą mogli odbierać krótkofalowcy w kraju i za granicą, w zakresie fal krótkich emisja AM – pasmo 40-metrowe częstotliwość 7,067 MHz. Przygotowania do emisji radiostacji poprzedzone były wielotygodniowymi przygotowaniami polegającymi na merytorycznym i technicznym scenariuszu wyemitowania audycji, audycji która w detalach i szczegółach do złudzenia ma przypominać atmosferę z dnia 8 sierpnia 1944r. Przeprowadzono szereg spotkań z administracją Muzeum Powstania Warszawskiego co zaowocowało uzyskaniem od Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Pana Jana Ołdakowskiego zgody na zorganizowanie na terenie MPW „68 rocznicy uruchomienia radiostacji BŁYSKAWICA”. Zwróciliśmy się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu uzyskania znaku wywoławczego, który utożsamiał by się z organizowaną uroczystością otrzymaliśmy znak wywoławczy SNØMPW (QSL via  SP5PEP). W trakcie przygotowań technicznych przeprowadzono pomiary istniejącej instalacji antenowej, wymieniono uszkodzoną antenę, usunięto usterki w obwodach sterujących i wyjściowych radiostacji Błyskawica. Prace przygotowawcze były wcześniej dokładnie zaplanowane  w najdrobniejszych szczegółach i zostały pomyślnie zrealizowane przez Zygmunta SP5AYY oraz Jerzego SP5SSB.
Zapraszamy wszystkich do nasłuchu pracy radiostacji  BŁYSKAWICA, nasłuchy potwierdzone zostaną pamiątkową kartą QSL - prosimy o adresowanie QSL na znak BŁYSKAWICA.
Pamiątkową QSL można zdobyć także za QSO, nasłuch ze stacją SNØMPW.
(foto przedstawia budynek Muzeum, kliknij na miniaturkę) 
                                                                      73 de Zygmunt SP5AYY, Jurek SP5SSB

 Powstanie Warszawskie - rys historyczny

     Powstanie Warszawskie/1.08. - 3.10.1944 r./ stanowi najbardziej heroiczne wydarzenie w najnowszej historii Polski. Późną wiosną i latem 1944 roku, wobec wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium państwa polskiego, rząd polski na uchodźctwie oraz dowództwo Armii Krajowej rozpoczęły realizację planu ,,Burza". W ramach tego planu wiele miast i miasteczek na tzw. Kresach Wschodnich, zostało wyzwolonych i przejętych przez AK. W okresie okupacji, polski ruch oporu, był zbrojnym ramieniem istniejącego w podziemiu państwa polskiego. Na wyzwolonych obszarach była ustanawiana administracja cywilna, wierna legalnemu rządowi w Londynie. W marcu do „Burzy” włączono Warszawę. Wraz z podejściem czołówki wojsk radzieckich pod Warszawę oraz dotarciem pierwszych czołgów radzieckich na Pragę, Komenda Główna Armii Krajowej wydała rozkaz do rozpoczęcia powstania w dniu 1 sierpnia 1944 r.
      W pierwszych dniach powstania, powstańcom udało się opanować znaczące obszary stolicy. Spodziewano się, że, do Warszawy wkroczy Armia Czerwona, która znajdowała się 18 km do Wisły. Niestety, z przyczyn politycznych Józef Stalin zatrzymał działania wojsk 1 Frontu Białoruskiego na warszawskim kierunku operacyjnym, które mogły doprowadzić do wyzwolenia Warszawy. Nie udzielił oraz nie pozwolił udzielić Warszawie jakiejkolwiek poważniejszej pomocy wojskowej. Pomimo heroicznej walki trwającej przez 63 dni powstańcy musieli skapitulować. Przyjmuje się, że zaciętość walk w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego, porównywalna była do walk w Stalingradzie. Warszawa zapłaciła niewyobrażalną cenę, za podjętą próbę odzyskania niepodległości Polski. Stolica została skatowana. 85% obiektów miasta zostało zniszczonych. 230 tys. mieszkańców miasta poległo, bądź zostało zamordowanych. Pamiętaj Polsko o swoich bohaterach!
                                                                                                        (Adam sp5epp)

 Radiostacja "Błyskawica"


Stacja Nadawcza Armii Krajowej "Błyskawica" – polska radiostacja foniczna, nadająca programy informacyjne dla społeczeństwa, podczas Powstania Warszawskiego. W 1943 roku Dowództwo Wojsk Łączności Związku Walki Zbrojnej ZWZ zwróciło się do Antoniego Zębika "Biegły", przedwojennego krótkofalowca SP1ZA, z propozycją zbudowania nadajnika o mocy 200 Watów pracującego w zakresie fal krótkich. Podpisano stosowną umowę i nadajnik taki został zbudowany w Częstochowie. Został on przetransportowany w trzech skrzyniach do Warszawy w noc sylwestrową z 1943 na 1944 rok, a następnie ukryty warsztacie samochodowym przy ul. Huculskiej na Dolnym Mokotowie.
    W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, transportujący „Błyskawicę” do Śródmieścia, pracownik Biura Informacji Prasowej - Stefan Chojecki zostaje zabity, a porzucone skrzynie zostały na ulicy. Padający w nocy z 1 na 2 sierpnia deszcz, mocno zamoczył urządzenia tak, że nie można było uruchomić "Błyskawicy". W tej sytuacji inspektor radiokomunikacji w departamencie Poczt i Telekomunikacji Delegatury Rządu major Stanisław Noworolski "Zwora", stwierdziwszy, że "Błyskawicy" nie będzie można szybko naprawić, polecił radiotechnikowi Włodzimierzowi Markowskiemu "Rybka" SP3WM zbudowanie radiostacji fonicznej.                                                    (Adam sp5epp)

 Radiostacja "Burza"


W dniu 3 sierpnia radiostacja, której nadano nazwę „Burza”, zainstalowana została w dobrze zakonspirowanym pomieszczeniu (skrzydło gmachu Poczty Głównej od ul. Wareckiej). Miała ona moc 18 watów. 4 sierpnia radiostacja była gotowa do pracy. "Burza" pracowała samodzielnie od 4 sierpnia, do czasu uruchomienia "Błyskawicy", a następnie na fali 52,1 m retransmitowała trzy razy dziennie cały program "Błyskawicy". Przestała nadawać w dniu 26 sierpnia po zbombardowaniu gmachu Poczty Głównej.
    Po odnalezieniu przez powstańców, skrzyni z urządzeniami radiostacji "Błyskawica", zostały one przetransportowane do gmachu PKO przy ulicy Jasnej. Przez 5 dni były intensywnie suszone, a części nie nadające się do użytku uzupełniono. 8 sierpnia, „Błyskawica” podjęła pracę. Cześć audycji radiowych, opracowywało Biuro Informacji i Propagandy KG AK. Inną cześć, dziennikarze Polskiego Radia. Była to jedyna radiostacja nadająca programy radiowe dla ludności cywilnej. Radiostacja była słyszana w Londynie, a nawet w Nowym Jorku! Studio radiostacji "Błyskawica" mieściło się w gmachu PKO na rogu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej.                                                                   (Adam sp5epp)

 Budowa replik radiostacji „Błyskawica” oraz „Burza”.
 

    Staraniem grona krótkofalowców polskich, z Warszawy, a przede wszystkim ze Śląska, wykonane zostały repliki - wierne kopie wojennych radiostacji, w oparciu o oryginalne wojenne i przedwojenne części. Jako pierwszy, ideę wykonania kopii słynnych radiostacji, podjął w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, radiotelegrafista Armii Krajowej Stefan Czarnecki, znany krótkofalowiec SP5GX, przedwojenny harcerz zapraszany na zbiórki harcerskie, dużo wspominał o ruchu oporu podczas II wojny światowej. Mówił również o organizacji łączności radiowej w Powstaniu Warszawskim, którego był uczestnikiem. Wspominał o swoim dobrym znajomym - Antonim Zębiku, oraz podkreślał rolę jaką "Błyskawica" odegrała w Powstaniu Warszawskim 1944 przekazując informacje do Anglii i nadając audycje Polskiego Radia. Wtedy to po raz pierwszy Stefan Czarnecki zaproponował wykonanie po raz drugi nadajnika "Błyskawicy". Zastanawiano się co zrobić z ewentualną repliką. Czy miała ona trafić do Muzeum Techniki w Warszawie?
Temat powrócił w 2003 roku w trakcie omawiania zawodów krótkofalarskich pod nazwą "W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego1944". Mimo ogólnego poparcia, zbudowanie repliki "Błyskawicy" było niezwykle trudne, a poza tym jedyna osoba, która mogła się podjąć tego zadania - Antoni Zębik - nie miała motywacji co do przeznaczenia modelu. Przełom nastąpił wraz ze zrodzeniem się idei budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Wówczas to, 90-letni Antoni Zębik SP7LA entuzjastycznie podjął wyzwanie, poprosił do współpracy kolegów-krótkofalowców ze Śląska: Jana Szczepanka SP9GDI z Mysłowic i Tadeusza Teperskiego SP9QMT z Imielina, aby wspólnie wykonać replikę "Błyskawicy", która miała znaleźć się w Muzeum Powstania.
     Budowę repliki rozpoczęto 15 lutego 2004 roku w warsztacie Tadeusza Teperskiego.
W dniu 30 maja 2004 roku zaproszona reprezentacja warszawskich krótkofalowców: Stanisław Rodowski SP5ANU, Zenon Saraczewski SP5AGU i Zygmunt Seliga SP5AYY uruchomiła replikę "Błyskawicy". 15 lipiec 2004 roku, w Pałacu Prezydenta m. st. Warszawy, Antoni Zębik razem z krótkofalowcami Janem Szczepankiem, Tadeuszem Teperskim, Wiesławem Pasztą i Zygmuntem Seligą uroczyście przekazali replikę "Błyskawicy" Prezydentowi Warszawy - Lechowi Kaczyńskiemu.
"Halo, tu Błyskawica - stacja nadawcza Armii Krajowej na fali 32,8 i 52,1 m. Duch Warszawy jest wspaniały. Wspaniałe są kobiety Warszawy, są wszędzie, na linii razem z żołnierzami lub jako sanitariuszki, albo też łączniczki, a nawet i dzieci ożywione są tym cudownym duchem męstwa. Można je spotkać wszędzie, gdzie mogą się na coś przydać. 10-letni chłopcy atakują niemieckie czołgi..."
Ten oto tekst pochodzący z pierwszej audycji "Błyskawicy" przeczytał Prezydent Warszawy - Lech Kaczyński, podczas uroczystości przekazania radiostacji do Muzeum Powstania Warszawskiego.

         W rok później, po zbudowaniu repliki "Błyskawicy", wśród krótkofalowców zrodziła się inicjatywa budowy drugiej radiostacji fonicznej Powstania. Replika radiostacji "Burza" została zbudowana dzięki Włodzimierzowi Markowskiemu "Rybka" SP5MW. Na podstawie jego wiedzy i zachowanego przez niego schematu elektrycznego z 1944 roku oraz posiadanych podzespołów i części pochodzących z lat wojennych, replikę wykonali: Zygmunt Seliga SP5AYY - montaż i uruchomienie oraz pracownicy warszawskiego RADWARU - Krzysztof Lipiński SP5WCL, Andrzej Kabala, Paweł Jakubisiak i Zbigniew Ostaszewski SP5NHO. Zbudowana replika "Burzy" jest radiostacją czynną i może nadawać w paśmie krótkofalowym 40-metrowym na częstotliwości 7,067 MHz. 3 sierpnia 2005 roku, dokładnie w 61 rocznicę uruchomienia przez Włodzimierza Markowskiego radiostacji "Burza", odbyła się uroczystość przekazania repliki tej radiostacji do Muzeum Powstania Warszawskiego.                                                                                                             (Adam sp5epp)

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]