WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

55 lecie WOT PZK

Oddział PZK w Warszawie powstał w dniu 24 czerwca 1957 roku z inicjatywy 10 członków  założycieli (m. innymi Wacław Ponikowski SP5FD, Anatol Jegliński SP5CM). Pierwszą siedzibą Oddziału był budynek CRZZ przy ulicy Nowy Zjazd 1. Oddział korzystał z  pomieszczeń nowopowstałego ZG PZK przy ul. Nowy Zjazd.
Informacja od Tomka SP5CCC - TNX!
 Oddział posiadał stację Oddziałową o znaku SP5PWA. Zwracamy się z prośbą o podesłanie skanu QSL lub QSL papierowej, która jest potrzebna do zaprojektowania karty QSL dla stacji SP5PWA, która obecnie jest reaktywowana.
Prosimy o podesłanie skanu na adres sp5jxk(at)tlen.pl  lub listem na adres Oddziału.

Walne Zebranie WOT PZK 25.02.2012 - notatka

W dniu 25 lutego 2012r. w godzinach 10.30-16.30 odbyło się Walne Zebranie WOT PZK. Dzięki przychylności Włodka SQ5WWK  obradowano w Sali Tradycji LOK w siedzibie Zarządu Głównego LOK - Warszawa ul. Chocimska 14.
 ZG PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, a gościem zaproszonym z OT37 PZK - Praskiego OT PZK był Piotr SQ5FLP.
Obradom bardzo sprawnie przewodniczyli Marek SP5UAR i Tomek SP5CCC. Zebranie "protokółował" elektronicznie (nagrywając wypowiedzi) - Jurek SP5BLD z Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK, reportaż opublikowany zostanie przez Jurka na portalu RBI PZK.
Zebranie wybrało Zarząd WOT PZK w składzie:
Jerzy SP5SSB - Prezes, Marian SP5CNA - Vice Prezes, Wanda SP7IWA - Skarbnik,
Zenon SP5CNG - Sekretarz, Wojtek SP5DPD - Członek Zarządu.
Zastępcami członków Zarządu zostali wybrani:
Henryk SP5COY, Janusz SP5JXK, Bolesław SP5RML.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zostali wybrani:
Tomek SP5CCC, Jerzy SP5SSB, Marek SP5UAR.
Przedstawicielem do ZG PZK został wybrany Marek SP5UAR.
Zebranie podjęło decyzję o wykluczeniu z szeregów WOT PZK Kolegi Roberta SP5XVY.
Tutaj fotogaleria z Walnego Zebrania WOT PZK                        (Janusz sp5jxk/sn5j)

Zaproszenie na Walne Zebranie WOT PZK

Zapraszam wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców na Walne zebranie w dniu 25 lutego 2012r. W pierwszym terminie o godzinie 10:00, w drugim terminie 25 lutego 2012 r. o godzinie 10:30.
Program Walnego Zebrania WOT PZK w dniu 25 lutego 2012
                                                                  Prezes Zarządu WOT PZK
                                                                  Jerzy Szawarski SP5SSB

 Posiedzenie Zarządu WOT PZK w dniu 22 lutego 2012

W dniu 22.02.2012 odbyło się ostatnie przed Walnym Zebraniem WOT PZK posiedzenie Zarządu WOT PZK.  Porządek obrad poświęcony był głównie problemom finansowym. Obrady miały następujący porządek:
1) Sprostowanie protokołu 10 z dnia 12.12.2011r.
2) Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2011.
Protokół z Posiedzenia Zarządu WOT PZK w dniu 22 lutego 2012

Grzesiek SQ5TT - SK

W dniu 7 lutego br. po wieloletniej ciężkiej chorobie odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów Grzegorz Szmidt SQ5TT członek SP DX Clubu, członek PZK OT 25. W latach 80 i 90 poprzedniego wieku bardzo aktywny na falach krótkich i na UKF-ie, krótkofalarstwo pozwalało łagodniej znosić chorobę. W ostatnich latach pogarszający się stan zdrowia nie pozwalał na częstą obecność na pasmach, jednak zawsze z ogromną sympatią.
Grzesiek wspominał niekończące się rozmowy na UKF-ie z kolegami z Wyszkowa, Pułtuska i okolic Warszawy.
Cześć Jego Pamięci!
Pogrzeb odbędzie się 14 lutego o godz. 11.30 na Cmentarzu Bródnowskim,
(kaplica domu pogrzebowego "Styks" ul. Św. Wincentego 79)
Informację przekazała Małżonka Maja SQ5EWG

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]