WOT PZK - OT25 PZK

Przydatne linki

Przydatne informacje

Wyniki Zawodów Warszawskich 2019

 

Darmowy Program PIT

Rozliczając PIT na tej stronie przekażesz 1% organizacji Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000160653
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej  organizacji pożytku publicznego.”

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

BIURO QSL WOT PZK czasowo NIECZYNNE

W dniu  19 marca 2021r zostałem zapoznany z  treścią pisma  Prezesa Ligi Obrony Kraju dotyczącego regulacji w sprawie ograniczeń i zakazu korzystania z obiektów LOK nakazujące czasowe wyłączenie z użytkowania  statutowych nieruchomości LOK. W ramach tej decyzji Biuro QSL WOT PZK znajdujące się w obiekcie Ligi Obrony Kraju będzie nieczynne od dnia 19 marca 2021r  do dnia 9 kwietnia 2021r Termin przedmiotowych ograniczeń uzależniony jest od rozporządzeń administracji rządowej.

 

Prezes Zarządu WOT PZK
                                                                                                Jerzy Szawarski sp5ssb

 

Z dniem 23 lutego 2021r wznawiam  funkcjonowanie Okręgowego Biura QSL SP5 , Oddziałowego Biura QSL OT-25  oraz  Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców na zasadach określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących pandemii  COVID-19.
Aktualne zasady i ograniczenia : informacja

 

                                                                                              Jerzy Szawarski SP5SSB

W dniu 13 Lutego 2021r odszedł od nas do krainy wiecznych DX  , Janusz Pulczyński SP5COK ,pogrzeb odbędzie się 25 lutego 2021 r. w Warszawie, w kościele murowanym na Bródnie o godz. 11.50 Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliżej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Informację przekazał Janusz SP5TZC

W dnu 3 grudnia 2020r odszedł do krainy Wiecznych DX Tadeusz  Gajdemski SP5BWO , barwna postać polskiego krótkofalarstwa . Działalność krótkofalarską rozpoczął w latach 50 uzyskując znak nasłuchowy SP8-608 później jako nadawca SP8AKE , SP4BWO ,3Z4BWO,SP5BWO. Aktywny uczestnik klubów krótkofalarskich LPŻ, ZHP. LOK , PZK. Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020r o godzinie 12:00 ( piątek ) na Cmentarzu Północnym - Brama Południowa w Warszawie ( Wólka Węglowa ) ul. Kazimierza Wóycickiego 14. Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny z powodu utraty  najbliższej osoby składają koleżanki i koledzy oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

 

Prezes Zarządu WOTPZK
   Jerzy Szawarski  SP5SSB

W dniu 27 listopada 2020r odszedł od nas do krainy wiecznych DX  , Leszek Andrzejewski SP5AMR . Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 grudnia 2020r o godzinie 13:00 w Kościele św. Anny Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego nastąpi wyprowadzenie zwłok na Cmentarz Komunalny w Piasecznie ul. Julianowska 27. Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliżej osoby składa zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Informacje przekazał SP5COY

 

Z powodu wzrostu ilości osób  zakażonych  koronawirusem (COVID-19) ( chorobą zakaźną ) oraz ogłoszeniem „żółtej strefy ” m.st. Warszawy w trosce o bezpieczeństwo  zdrowia oraz życia członków Warszawskiego Oddziału Terenowego  Polskiego Związku Krótkofalowców ,Polskiego Związku Krótkofalowców oraz sympatyków krótkofalarstwa zawieszam funkcjonowanie Oddziałowego Biura QSL OT-25 , oraz Okręgowego Biura QSL SP-5 do odwołania .                             
                                                                                                         
                                                                                                  

                                                                                                          Prezes WOT PZK
                                                                                                          QSL manager SP5
                                                                                                          QSL manager  OT-25
                                                                                                         
                                                                                                          Jerzy Szawarski SP5SSB

 

W dniu 3 października 2020r w II terminie o godzinie 10:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców . Uczestniczyło 15 członków co stanowi 6,5% z ogólnej sumy 231 członków. Wybrano 3 delegatów i 2 zastępców delegatów na krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.

Delegaci :
Jerzy Szawarski                  -  SP5SSB
Tomasz Ciepielewski         – SP5CCC
Michał Brenek                      –  SP1MM

Zastępcy Delegatów :
Jan Sobieszczuk                 –  SP5FHF
Marian Lisowski                  –  SP5CNA

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

 

Otrzymane Logi za Zawody Warszawskie 63 Dni Męstwa i Chwały edycja 2020

W dniu 29 września 2020r odszedł od nas kolega Zygmunt Wlazło SP5CNR Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8.10.2020 o godzinie 12:00 w kościele Św. Karola Boromeusza w Warszawie.Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców .

informację przekazał Tomek SQ5JRE

 

Zapraszam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach warszawskich 63 Dni Męstwa i Chwały w dniu 2 października 2020r , których celem jest złożenie żołnierzom Armii Krajowej i innym organizacjom bojowym i wszystkim osobom wspierających Powstanie Warszawskie a ,w szczególności dzieciom, młodzieży oraz cywilnej ludności Warszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko niemieckiemu okupantowi. Regulaminy w załącznikach poniżej.

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

KF- cw i ssb

KF - digi

 

Wyniki Zawodów 100 Lat Bitwy Warszawskiej

 

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 3 października 2020r w Warszawie
 - w pierwszym terminie    3 października 2020r  o godzinie  9:30
 - w drugim terminie   3 października 2020r o godzinie 10:00 
W Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie ( III piętro sala 305 )

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

W dniu  17 sierpnia br. odszedł od nas Leon Kossobudzki współautor publikacji  "Podręcznik Radiooperatora Krótkofalowca" będącego elementarzem dla wielu pokoleń sympatyków naszego hobby. Urodzony w 1935 roku pierwszą licencję uzyskał w 1957 r. na znak SP5AFL. Cały czas był członkiem PZK w Warszawskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców , był także Członkiem      SP DX Klubu. Odznaczony Odznaką Honorową PZK oraz Złotą Odznaką Honorową. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3 września 2020 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się nabożeństwem o godzinie 11:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie. Wyrazy współczucia dla rodziny z powodu utraty najbliższej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców .

 

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski sp5ssb

 

 

W 2020r obchodzimy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku stoczonej w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Określana „Cudem nad Wisłą”, uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią . Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w dniu 15 sierpnia 2020r ogólnopolskie zawody łączności " 100 lat Bitwy Warszawskiej 1920 " uczestnicząc w utrwalaniu naszej Tożsamości Narodowej chroniąc od zapomnienia zdarzenie , które zapewniło zachowanie niepodległości dla Polski. Zapraszam i zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach akcentując swoim udziałem wdzięczność potomnym za wolną i niepodległa Polskę.

Regulamin Zawodów PDF

Krzysztof Sztobryn SP5ULV

W dniu 22 lipca 2020 po długiej chorobie zmarł nasz kolega Krzysztof.
Był pasjonatem telegrafii - mało tego, bardzo często używał klucza
sztorcowego. Starał się podtrzymywać starego, dobrego ducha ham spirit.
Oczywiście prowadził log papierowy, choć współczesna technika nie była mu
obca, a gdy zdarzyło mu się pracować w zawodach, log papierowy przenosił do
wersji elektronicznej Cabrillo, aby dać punkty kolegom! Podobnie było z
kartami QSL - preferował głównie te papierowe, których przez wiele lat
zgromadził pokaźną kolekcję.
Bardzo żałujemy, że Krzycha nie ma już z nami.

Andrzej SP5TT

 

Wyniki Zawodów " Konstytucji 3 Maja " edycja 2020

KF CW i SSB

KF DIGI

Wznowienie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 )(w załaczniku )oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

Wznowienie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) wznawiam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Okręgowego Biura QSL SP5 Polskiego Związku Krótkofalowców z dniem 9 czerwca 2020r na zasadach określonych przez Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w zwiazku z wystapienie epidemii ( DZ.U. z 2020r. poz. 964 ) ( w załączniku) oraz informacji Prezesa Ligi Obrony Kraju( w załączniku)

Prezes Zarządu WOTPZK

 

 

Odwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  odwołuję walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców mającego się odbyć w dniu 21  marca 2020r w Warszawie

Prezes Zarządu WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania oddziałowego biura QSL WOTPZK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie ( ul. Mokotowska 17 lok. 34 , Warszawa ) Oddziałowego Biura QSL Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców do odwołania.

Prezes Zarządu WOTPZK

Oddziałowy QSL Manager WOTPZK

Zawieszenie funkcjonowania okręgowego biura QSL SP5
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Warszawa, dnia 7 marca 2020 r. Poz. 374)  zawieszam funkcjonowanie Okręgowego  Biura QSL SP5 do odwołania.

Okręgowy QSL Manager SP5

 

strona [2] [3] [4]

 

 
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.