WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Przydatne informacje

 

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

 

Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I i II półrocze 2016 r. powinna być wykonana do dnia 15 stycznia i 15 lipca 2016 roku. Osoby zalegajace z wpłatą proszę o jak najszybsze jej uregulowanie.


KRS: 0000160653

Z wielką przykrością zawiadamiam że w dniu 26 września 2016r w wieku 65 lat opuścił nasze grono Andrzej Lewandowski SP5RZT. Pogrzeb Śp. Andrzeja odbędzie się w piątek 30 września 2016r o godzinie 14:00 w Kaplicy( sala A) na cmentarzu Pólnocnym , Wólka Weglowa w Warszawie. Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu utraty najbliższej osoby skałada Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców , koleżanki i koledzy z WOT PZK.

Informację przekazał Henryk SP5COY


Jurek sp5ssb

Zawody " 63 Dni Męstwa i Chwały "

2 października 1944 po 63 dniach walki dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski podpisał akt kapitulacji miasta. W nocy z 2 na 3 października podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. Zgodnie z tym dokumentem żołnierze Armii Krajowej po zdaniu broni mieli być traktowani jak jeńcy wojenni. Po 63 dniach heroicznej walki zakończyła się największa akcja zbrojna Armii Krajowej i jednocześnie najdłuższa polska bitwa II wojny światowej .


Po 63 dniach walki, w Warszawie cichnie wszystko…


Upamiętniając te zdarzenia Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje zawody w dniu 2 października 2016r „ 63 Dni Męstwa i Chwały ” zapraszamy do udziału wszystkich krótkofalowców , regulamin zawodów w załączniku i na stronie www.wotpzk.org.pl

 

Jerzy Szawarski SP5SSB

 

Wyniki zawodów " Bitwa Warszawska 1920" edycja 2016r

Zawody " Bitwa Warszawska 1920 "

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza do udziału w II edycji ogólnokrajowych Zawodów krótkofalarskich " Bitwa Warszawska 1920 r " Zawody przeprowadzone będą w dniu 15 sierpnia 2016r w godzinach od 17:00 do 19:00 czasu lokalnego na KF 3,5 MHz emisjami cw , ssb , cw/ssb. Swoim udziałem w zawodach uczcimy 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej potocznie " Cudem nad Wisłą " Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Regulamin zawodów

 

Jurek sp5ssb

 

 

W dniu 1 sierpnia 2016r  w wieku 81. lat odszedł od nas Krzysztof Słomczyński SP5HS. Jeden z najbardziej zasłużonych krótkofalowców SP.

Wyrazy współczucia z powodu utraty najbliższej osoby dla Rodziny Kszysztofa , bliskich i znajomych składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa SP5HS odbędą się 8 sierpnia tj. w poniedziałek o godz. 11,00 na Starych Powązkach w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza. Wejscie na cmentarz przez bramę (nr.2) Świętej  Honoraty. Po czym  nastąpi odprowadzenie ś.p. Krzysztofa na miejsce wiecznego spoczynku tj. do  grobu rodzinnego ( kwatera 221 )

Krzysztof Słomczyński SP5HS. Urodził się 7 października 1934 roku. Krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową  znak SP5 018.Jego wnioski o licencję nadawcy odrzucane były przez Urząd Bezpieczeństwa ze względu na poglądy rodziny latach 1956-57 bardzo aktywnie uczestniczył w procesie reaktywowania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Podpis Krzysztofa zamieszczony jest na  protokole dokumentu  przywracającego PZK.W dniu 4 lutego 1957 roku pozyskał pierwszą licencje i znak SP5HS. Dokument pozwalał na pracę na CW z mocą 10W.W dniu 9 czerwca 1959 roku Zarząd Główny PZK zatwierdził regulamin Polskiego Klubu DX, którego SP5HS był jednym z pięciu założycieli. W  1960 roku otrzymuje dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej.
Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Głównego PZK. W latach 1970 -1974 był Sekretarzem Generalnym PZK i jednocześnie Dyrektorem Biura.
Za pracę na rzecz krótkofalarstwa Polskiego i PZK w 1973 roku  oznaczony został Honorowa Odznaką PZK z numerem OO7.
W roku 1990 został wybrany Prezesem PZK( pierwszym po wojnie wybranym w demokratyczny sposób) Funkcje ta pełnił do 2002 roku.Był członkiem i przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej  ds Radioamatorów w  służbie  amatorskiej.
Był działaczem I Regionu IARU. Już w   1978 roku  w czasie Konferencji Generalnej I Regionu IARU na Węgrzech z inicjatywy SP5HS-a  powołana została Grupa Robocza  ds.  Amatorskiej Radiolokacji  Sportowej. (ADRF) Był jej przewodniczącym przez 20 lat.
 Był organizatorem pierwszych Mistrzostw Świata ADRF ,które odbyły się w 1980 roku  w SP w miejscowości Cetniewo. Wiele razy przewodniczył komisji sędziowskiej na MS i Mistrzostwach ARDF I Regionu IARU. Za bogatą działalność   wyróżniony został  Medalem IARU. Uczestniczył w szeregu Światowych Konferencji ITU. W 2000 i 2007 był zastępcą przewodniczącego delegacji Polski. Na przełomie wieków  był pełniącym obowiązki wice  Prezesa PAR i w tym czasie podejmował wiele działań na rzecz krótkofalowców min. przystąpienie Polski do stosowania Zalecenie CEPT T/R 61-01 w sprawie uznania pozwoleń amatorskich.Prawie całe życie zawodowe związane jest z radiokomunikacją, Odznaczony został wieloma odznaczeniami i medalami a w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi , Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Odznaką Honorową ”Zasłużony Pracownik Łączności” W latach 2001-2003 był koordynatorem Zespołu Przygotowującego RT6 do Konferencji Światowej WRC 2003 w Podkomitecie Zarządzania  Częstotliwościami Kwatery Głównej NATO.
29 czerwca 2002 roku odznaczony został Złota Odznaką Honorową PZK a w 2008 r. XVII  Zjazd Krajowy PZK nadaje mu godność Członka Honorowego PZK.

Historia Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS autorstwa Ryszarda SP3CUG
Jurek SP5SSB

 

Zaprasza do udziału w Otwartych Ogólnopolskich Zawodach „ W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego - 1944” , Zawody przeprowadzone zostaną  w dniu 1 sierpnia 2016r . Część  KF CW, SSB , CW/SSB w godzinach  17:00 – 19:00 czasu lokalnego ( poniedziałek ).

 

 

 

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]