WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Przydatne informacje

 

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

W dni 25/04/2016r z powodu braku wpłaty składki członkowskiej 21 osób utraciło członkostwo w Polskim Związku Krótkofalowców : SP4JR ,SP5AJV ,SP5AWR, SP5BHY ,SP5BRG, SP5EID , SP5GID , SP5NZL , SP5NZN , SP5RZF , SP5TAZ ,SP5XHY , SP5XVL , SQ5AAN ,SQ5IQK, SQ5PFH ,SQ5RWQ ,  SQ5TDT ,SQ7UN, SP5-25-0792, SP5-25-0795 na w/w dzień WOT PZK posiada 259 członków.

Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I i II półrocze 2016 r. powinna być wykonana do dnia 15 stycznia i 15 lipca 2016 roku. Osoby zalegajace z wpłatą proszę o jak najszybsze jej uregulowanie.

W roku 2015 otrzymaliśmy od darczyńców tytułem 1% dla OPP WOT PZK sumę 3076,70 zł. Składam podziekowanie wszystkim darczyńcom za dobrowolne przekazanie 1% podatku dochodowego, którego suma w 100% zostanie przekazana na cel szczegółowy określony w zeznaniu oraz na cele statutowe Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Zwracam się z gorącą prośbą do członków WOT PZK, symatyków krótkofalarstwa oraz osób dobrej woli o przekazanie dla naszej organizacji 1% podatku dla OPP WOT PZK. Organizacja nasza utrzymuje się tylko ze składek członkowskich wszyscy nasi członkowie działają społecznie, nie zatrudniamy żanych osób do czynności związanych z naszą statutowa działalnością. Za wszelkie darowizny finansowe i rzeczowe dziękujemy. Darczyńca decyduje na jaki cel statutowy naszej działalności przekazuje 1% my zapewniamy że 100% otrzymanej sumy przekażemy na wskazany cel. Wypełniając PIT dla Urzedu Skarbowego przekaż nam 1% wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2015.

KRS: 0000160653

 

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich krótkofalowców do uczestnictwa w Zawodach Warszawskich " Konstytucji 3 maja " w dniu 3 maja 2016r ( wtorek ) w godzinach 15:00 - 17:00 UTC. Szczególne zaproszenie kieruję do krótkofalowców z m.st.Warszawy , którzy w swoich łącznościach przydzielają największą ilość punktów. Swoim udziałem w zawodach uczcimy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Jurek sp5ssb

5 marca 2016r o godzinie 10:00 spotkały sie w Lasku na Warszwaskim Bemowie trzy Warszawskie Oddziały Terenowe Polskiego Związku Krótkofalowców , OT-25, OT-37,OT-73 było to XXXV tradycyjne spotkanie " Spotkanie przy ognisku na Warszawskim Bemowie 2016 "organizatorem był Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców . Spotkanie nasze uświetniła wizyta skarbnika PZK Bogdana SP3IQ.Spotkanie otworzył Prezes WOT PZK Jurek SP5SSB po ,którym głos zabrali Bogdan SP3IQ oraz Marek SP5UAR. Marek SQ5GLB wreczył puchary laureatom " Puchar Warszawy ". Po części oficjalnej było pieczenie kiłbasek przy ognisku , tradycyjna wojskowa grochówka oraz liczne rozmowy i dyskusje w podgrupach . Miłe były spotkania z osobami , które znaliśmy tylko z radiowych QSO . Spotkanie minęło w miłej rodzinnej atmosferze. Dziekuję wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu oraz pomoc w zorganizowaniu . Do ponownego spotkania w Lasku na Warszawskim Bemowie 2017

Jurek SP5SSB

 

 

Spotkanie Wigilijne w Warszawskim Oddziale Terenowym PZK

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]