WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

QSLgate - finał

Kol. Jarek SQ5VJA Kierownik Klubu SP5ZIP poinformował Władze PZK - Prezesa Jurka SP7CBG i Vice Prezesa Piotra SP2JMR o nieuprawnionym odbiorze QSL z Biura QSL WOT PZK dla Klubów SP5ZIP i SP5YSM. Treść e-maila  Kol. Jarka po usunięciu danych osobowych publikujemy w całości (kliknij na obrazek z lewej strony).   Na podstawie zgłoszenia Kol. Jarka SQ5VJA Zarząd WOT PZK podjął kroki, które mają wyeliminować takie incydenty, prosimy Koleżanki i Kolegów z Klubu SP5ZIP, którzy przynoszą do wysyłki lub odbierają QSL dla Klubu o okazywanie plastikowego dentyfikatora członkowskiego WOT PZK (wzór kliknij na obrazek z prawej strony). Bezpłatne identyfikatory były dystrybuowane (wraz ze smyczami) na Ognisku w Lasku na Bemowie oraz w czasie Zebrania WOT PZK.
Kto jeszcze nie odebrał identyfikatora może to zrobić w każdy wtorek u Sekretarza WOT PZK - Zenka SP5CNG.
Z up. Zarządu WOT PZK - Janusz sp5jxk/sn5j QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK

 Wyniki Zawodów Warszawskich 2013

Przedstawiamy  wyniki Zawodów Warszawskich rozegranych w dniu 3 maja 2013.
Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach! Miejsca 1, 2 i 3 honorowane są ozdobnymi grawertonami (deskami). Stacje, które zrobiły 10 zaliczonych QSO otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Wyniki SWL w trakcie liczenia PSE QRX!
Tutaj do pobrania wyniki w formacie tekstowym, tutaj wyniki w formacie pdf.
Składamy serdeczne TNX Markowi SP7DQR za pomoc w obliczeniu wyników.
                            
 73 de Janusz sp5jxk/sn5j Manager Zawodów Warszawskich

Noc Muzeów - Muzeum Powstania Warszawskiego, praca SN0MPW

Warszawski Oddział Terenowy PZK w czasie NOCY MUZEÓW w dniach 18/19 maja 2013 zorganizował pokaz pracy stacji okolicznościowej o znaku SNØMPW.  Radiostacja nadawała  z Muzeum Powstania Warszawskiego z pomieszczenia gdzie eksponowane są radiostacje powstańcze Błyskawica i Burza.  W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – Powstańcy:
1. Edmund Baranowski Wice-Prezes Związku Powstańców Warszawskich. W Powstaniu – plutonowy podchorąży ps. Jur. Zgrupowanie Radosław, batalion Miotła, oddział Jeżyki. Walczył na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie przechodził kanałami. Podczas walk odznaczony Krzyżem Walecznych.
2. Adam Drzewoski PS. Benon. W Powstaniu plutonowy zgrupowanie Radosław, oddział Pięść, pluton Agaton. Osłona Komendy Głównej AK, nasłuch radiowy dla wiadomości przeznaczonych dla Komendy Głównej do wiadomości biura szyfrowane dla Bora-Komorowskiego. Był przy radiostacji „Błyskawica”.
3. Jerzy Kaczyński ps. Sokół. W Powstaniu strzelec pluton łączności przewodowej w batalionie Zaremba-Piorun.
       O godzinie 19.00 nastąpiło uroczyste przywitanie Powstańców. Krótki rys historyczny o roli i udziale powstańców-łącznościowców w Powstaniu Warszawskim wygłosił historyk Adam SP5EPP. Naszą radiostację o znaku SNØMPW odwiedziła Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która razem z gośćmi z Holandii przywitała się i rozmawiała z powstańcami i krótkofalowcami nawiązującymi łączności.
Operatorami stacji SNØMPW byli: Wanda SP5IWA, Teresa SP5TAC, Janek SP5FHF, Marek  SP5XOC, Edward SP5CGN, Jerzy SP5SSB, Zygmunt SP5AYY, Adam SP5EPP, Marek SP5COR, Cezary SP5COF, Jacek SQ7UN.
                         Tutaj link do fotogalerii z NOCY MUZEÓW
       W bardzo trudnych warunkach propagacyjnych, przy dużych QRM/QRN w czasie pokazów udało się przeprowadzić 98 łączności na różnych pasmach emisjami cw i ssb. Na szczególne wyróżnienie zasługuje koleżanka Teresa SP5TAC, która wzorcowo i profesjonalnie pokazała nawiązywanie łączności telegraficznych alfabetem Morse'a za pomocą klucza sztorcowego, podobnie jak to miało miejsce podczas wojny i w powstaniu. W trakcie dużego zainteresowania pokazami, szczególnie pracy telegrafią, kilka osób ujawniło swoją styczność z łącznością radiową z okresu służby wojskowej, a także odwiedziło naszą radiostację kilku krótkofalowców. Ze strony Muzeum na całością organizacji pokazu pracy radiostacji czuwały panie Katarzyna Grabowska i Anna Kononowicz. Pomagał nam takżę wolontariusz, który wprowadzał zwiedzających w tajniki radiotechniki, pracy radiostacji Błyskawica i Burza w Powstaniu Warszawskim. Osoby zwiedzające  otrzymywały ulotkę wykonaną w formie typowej karty QSL, ale powiększonej do formatu A6. Na ulotce-QSL umieszczono krótkie informacje o Powstaniu Warszawskim, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz historii radiostacji Burza i Błyskawica. Ulotka opatrzona była okolicznościowa pieczęcią NOC MUZEÓW 2013. Radiostacja zakończyła swoją pracę po północy. Za nawiązanie QSO ze stacją SN0MPW będą wysłane okolicznościowe karty QSL ostemplowane pieczęcią NOC MUZEÓW 2013.
Dziękujemy za fotki - Zygmuntowi SP5AYY, Jurkowi SP5SSB i Jankowi SP5FHF.
                                                                          73 de Czarek SP5COF & Marek SP5COR

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]