WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Podziękowania i zaproszenie do WOT PZK

Serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom za kontynuację członkowstwa w WOT PZK!
 
Zapraszamy niezdecydowanych do wstąpienia lub odnowienia członkowstwa w PZK poprzez przystąpienie do WOT PZK. Działalność WOT PZK jest działalnością społeczną szeregu ludzi dobrej woli, której głównym celem jest zapewnienie wsparcia logistycznego dla uprawiania krótkofalarstwa w Okręgu SP5 - czyli na obszarze województwa mazowieckiego. Dla realizacji tego celu organizowane są imprezy integracyjne, utrzymywana jest infrastruktura logistyczna: biuro QSL Okręgu SP5 w Zegrzu, biuro QSL WOT PZK w Warszawie, utrzymywane są przemienniki UKF, organizowane są Zawody Warszawskie, wspierana jest działalność klubowa a członkom indywidualnym udzielana jest w szerokim zakresie pomoc merytoryczna. Ponadto realizowanych jest szereg inicjatyw społecznych w tym zapewnienie funkcjonowania Radiowego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego oraz  opieka merytoryczna i techniczna nad radiostacjami powstańczymi "Błyskawica" i "Burza". Poniżej szczegółowy opis działalności WOT PZK.

Szczegółowy opis obszarów działalności WOT PZK

Imprezy Integracyjne
WOT PZK organizuje dla swoich członków co roku dwa darmowe spotkania integracyjne: duże plenerowe Spotkania Integracyjne Okręgu SP5 - Ogniska w Lasku na Bemowie  i kameralne Oddziałowe Spotkania Wigilijne.
Ogniska w Lasku na Bemowie mają kilkudziesięcioletnią tradycję -  w tym roku
9 marca, na Ognisku tradycyjnie serwowana jest grochówka wojskowa z wkładką, kiełbaski do smażenia.
Drugim spotkaniem integracyjnym są Spotkania Wigilijne  - w tym roku
10 grudnia - na Spotkaniu serwowane są tradycyjne potrawy Wigilijne. W tym roku Spotkanie odbędzie się w siedzibie Klubu SP5KAB.

Biura QSL
Infrastruktura logistyczna Systemu Wymiany QSL składa się z Okręgowego Biura QSL SP5 w Zegrzu (SP5JXK) i Biura QSL WOT PZK w siedzibie Klubu SP5KAB. Schematy obiegu QSL i terminy dostaw przedstawiają slajdy 1,2,3.  QSL z Centralnego Biura QSL Bydgoszcz dostarczane są do Okręgowego Biura QSL SP5 jeden raz w tygodniu  - paczki 5-10 kg. Bezpośrednio po posortowaniu QSL dostarczane są do Biura QSL WOT PZK (paczki 3-6 kg), czyli jeden raz w tygodniu. Biuro QSL WOT PZK mieści się w siedzibie Klubu SP5KAB i jest czynne w każdy wtorek od godziny 15.00.
Członek WOT PZK jest obsługiwany w Systemie Wymiany QSL w trybie zbiorowym lub indywidualnym. W
Systemie Zbiorowym członek WOT PZK otrzymuje indywidualną skrytkę tzw. QSL-BOX ze swoim znakiem. QSL-BOX jest to plastikowa szufladka do której wkładane są QSL przychodzące. Maksymalnie w Biurze QSL WOT PZK można pomieścić 500 QSL-BOX. Czyli teoretycznie wszystkie znaki z Okręgu SP5. Fotogaleria QSL-BOX.

W Systemie Zbiorowym obsługi QSL członek WOT PZK ma dostęp do sortowni QSL, która mieści się w siedzibie Klubu SP5KAB. Sortownia QSL to drewniane półeczki oznakowane alfabetycznie podmiotami DXCC, okręgami K, VE, VK oraz Okręgami SP i Oddziałami PZK - OT-37 i OT-73. Prosimy o wkładanie QSL znakiem korespondenta do góry, a QSL prosimy wkładać obrócone w lewo w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Fotogaleria Sortownia QSL

Karty QSL do Okręgów SP1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 wysyłane są bezpośrednio do QSL Managerów Okręgowych Biur QSL z pominięciem CB QSL Bydgoszcz. QSL do Okręgów SP wysyłane są posortowane i obanderolowane  Oddziałami OT-PZK  w danym Okręgu - np. w SP9 jest siedem OT-PZK: OT-06, 10, 12, 28, 29, 50. Prośba - bardzo dużą pomocą przy sortowaniu QSL do wysyłki jest informacja przy znaku korespondenta o numerze OT PZK np.  6/01 - co oznacza SP6/OT-01.

System Indywidualny
obsługi QSL polega na tym, że karty QSL wysyłane są do członka WOT PZK listownie pocztą raz w miesiącu bezpośrednio z Okręgowego Biura QSL (listy o wadze do 350 g - ze znaczkami za 1,60 zł). Przystąpienie do systemu polega na wysłaniu na adres SP5JXK (patrz adres na qrz.com) własnej karty QSL i pięciu znaczków za 1,60 zł - prosimy o nie przysyłanie pieniędzy i kopert zwrotnych.  QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK (SP5JXK) wydrukuje 5 kopert z adresem do Ciebie, koperty będą miały w dolnym rogu cyfry 4,3,2,1,Ø. Po pierwszym miesiącu otrzymasz list z QSL-kami w kopercie z cyfrą 4, co będzie oznaczało, że jeszcze masz cztery koperty do wykorzystania. Po drugim miesiącu otrzymasz kopertę z cyfrą 3 co będzie oznaczało, że jeszcze masz trzy koperty do wykorzystania itd. Po pięciu miesiącach możesz ponowić zgłoszenie do Systemu Indywidualnego obsługi QSL. QSL do wysyłki w Systemie Indywidualnym Obsługi QSL przysyłasz na adres SP5JXK. QSL powinny być posortowane dla zagranicy podmiotami DXCC, a dla W, VE, VK dodatkowo okręgami wywoławczymi, a dla SP okręgami wywoławczymi.

Utrzymanie Przemienników UKF
Przemienniki UKF zainstalowane są na najwyższych punktach wysokościowych w Warszawie  - na kominach Elektrociepłowni Kawęczyn, które mają wysokość 300 m (wysokość Pałacu Kultury i Nauki to 226 m). WOT PZK od wielu lat płaci czynsz za "użytkowanie kominów" oraz zapewnia konserwację sprzętu radiowego i anten. Konserwacja sprzętu i anten zlokalizowanego na kominach EC Kawęczyn nie jest prostą sprawą, gdyż wjazd na kominy wymaga uzgodnień z ich właścicielem, specjalnych przepustek itd.

Organizacja Zawodów Warszawskich
Zawody Warszawskie to najstarsze po SP-K (MP ARKI) zawody krajowe. Organizowane są corocznie w dniu 3-go maja. WOT PZK jako Organizator zawodów wysyła direct uczestnikom zawodów dyplomy a zdobywcom czołowych miejsc ozdobne grawertony (tzw. deski).

Wspieranie działalności klubowej i Radiowego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego
WOT PZK udziela pomocy Klubom w uzyskaniu (odnowieniu) licencji oraz sponsoruje wydruk kart QSL. W 2012 roku podjęto wspólnie z Mazowiecką Organizacją Wojewódzką LOK (MOW LOK) inicjatywę w sprawie utworzenia Radiowego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego - ROSS. Na  mocy porozumienia z MOW LOK działalność ROSS, który ma lokalizację w siedzibie Klubu SP5KAB będzie rozwijana przez rozbudowę bazy szkoleniowej, antenowej i sprzętowej Klubu SP5KAB -  doposażenie: w anteny, sprzęt komputerowy, skrzynki antenowe, manipulatory telegraficzne, utworzenie biblioteki krótkofalowca itd. Główną ideą i potrzebą funkcjonowania ROSS jest stworzenie miejsca w Warszawie gdzie będzie można zaprosić przyjezdnych Gości, dla początkujących przeprowadzić pokazy pracy na radiostacji. ROSS jest miejscem gdzie można otrzymać od wolontariuszy z WOT PZK pomoc merytoryczną z różnych specyficznych dziedzin krótkofalarstwa jak: anteny, konstrukcje home made, contesting, dxing, dyplomy, programy do logowania, emisje cyfrowe, zakładanie konta w LOTW i eQSL, wydruk QSO na kartach QSL itp.

Opieka merytoryczno-techniczna nad radiostacjami powstańczymi
WOT PZK jest Partnerem Społecznym dla Muzeum Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego eksponowane są repliki radiostacji powstańczych "Błyskawica" i "Burza", które zostały odbudowane przez krótkofalowców w latach 2004-2005 pod nadzorem ich wojennych konstruktorów - Antoniego Zębika SP7LA (S.K.) i Włodzimierza Markowskiego SP5MW (S.K.). Radiostacje zostały uroczyście przekazane do Muzeum Powstania Warszawskiego (tutaj link do archiwalnych informacji i fotogalerii z przekazania "Błyskawicy" i "Burzy"). WOT PZK sprawuje opiekę merytoryczno-techniczną nad radiostacjami powstańczymi, która polega na bieżącej konserwacji i utrzymaniu urządzeń w sprawności technicznej, informowaniu zwiedzających Muzeum o historii radiostacji oraz uruchomianiu radiostacji w dni obchodów rocznic  wybuchu Powstania Warszawskiego. Poniżej relacja z ubiegłego roku.

Błyskawica znowu nadawała!

8 sierpnia 2012 r. wyemitowano z Muzeum Powstania Warszawskiego audycję patriotyczną za pomocą repliki  radiostacji Błyskawica. Operatorami byli Zygmunt SP5AYY i Jurek SP5SSB. Narratorami zaproszeni Powstańcy i Wolontariusze - tutaj pełna treść audycji nagrana przez Marka SP5XOC (20 MB) (TNX). Emisja Błyskawicy miała niespodziewanie bardzo duże zainteresowanie mediów, przez co dokonała się wspaniała promocja krótkofalarstwa. Tutaj linki do wybranych redakcji  prasowych, radiowych i telewizyjnych, które zamieściły informacje o transmisji z Błyskawicy: RBI PZK, Radio dla Ciebie, TVN24, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Polskie Radio (2),  Telewizyjny Kurier Warszawski.  Kliknij na miniaturkę i zobacz fotogalerię z przebiegu audycji. (TNX za materiały - Zygmunt SP5AYY, Jurek SP5SSB, Marek SP5XOC - 73 de Janusz sp5jxk/sn5j)

Powyżej przedstawiono podstawowe kierunki działalności WOT PZK. Jeżeli chcesz uczestniczyć w przedsięwzięciach, które realizujemy to serdecznie zapraszamy!
Opracowanie:
Jerzy SP5SSB - Prezes WOT PZK, Janusz SP5JXK/SN5J - Redaktor i Webmaster Portalu WOT PZK, QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK, Manager Zawodów Warszawskich
Informacje składkowe znajdziesz tutaj

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]