WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Regulamin akcji dyplomowej Victory Day

1. Akcja dyplomowa "Victory Day" zorganizowana jest dla uczczenia 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie i trwa od dnia 1 maja 2005 do 15 maja 2005. Obejmuje cztery dni świąteczne, dwie soboty, jeden "wolny piątek" i osiem dni roboczych.

2. Z tej okazji pracować będą 23 stacje okolicznościowe (18 okręgowych i 5 centralnych), posiadające w sufiksie swojego znaku dwie litery VD, wybrane przez koordynatora akcji spośród zgłoszonych stacji klubowych.

3. Każda stacja okolicznościowa VD będzie pracować w okresie trwania akcji codziennie w wymiarze co najmniej jednej godziny w dni robocze i co najmniej dwóch godzin w pozostałe dni (nie licząc do tego wymiaru udziału tych stacji w zawodach). Harmonogram pracy stacji VD będzie dostępny na stronie internetowej PZK.

4. Stacje okolicznościowe mogą pracować w systemie Multioperator / Multiband, tj. równocześnie na różnych pasmach i różnymi emisjami, przy czym obowiązkowa jest praca na falach krótkich emisją SSB.

5. Stacje indywidualne i klubowe SP, ubiegające się o dyplom VD powinny uzyskać w łącznościach ze stacjami okolicznościowymi nie mniej niż 60 punktów. Do dyplomu można zgłaszać maksymalnie dwie łączności nawiązane z każdą stacją okolicznościową:

a) różnymi emisjami,
b) na różnych pasmach,
c) w dwóch różnych dniach.

6. Analogiczne wymagania dla stacji EU - 30 pkt., dla DX - 10 pkt.

7. Punktacja za łączności:

a) ze stacją okręgową (prefiks 3Z1 do 3Z9 oraz HF1 do HF9) - po 3 pkt.;

b) ze stacją centralną (prefiksy 3Z60, HF60, SN60, SP60, SQ60) - po 5 pkt.

8. Istnieje możliwość ubiegania się o nalepki "Excellent" (za nawiązanie łączności ze wszystkimi 23 21 stacjami VD) oraz nalepki "Splendid" (za nawiązanie ze wszystkimi 23 21 stacjami VD co najmniej 2 łączności - na różnych pasmach lub różnymi emisjami). Stacje ubiegająca się o nalepki są zobowiązane do przesłania organizatorowi wyciągu z logu.

9. Stacja VD ma obowiązek prowadzenia logu w formie elektronicznej w formacie określonym przez koordynatora zawodów. Logi z akcji dyplomowej (obejmujące wszystkie nawiązane łączności) stacje VD przekazują do koordynatora akcji w terminie do 22 maja 2005.

10. Organizator ustali i poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej PZK) w terminie do 15 lipca 2005:

a) wykaz stacji, które spełniły warunki dyplomu VD;

b) wyniki współzawodnictwa stacji okolicznościowych VD.

11. Organizator akcji dyplomowej zaprojektuje specjalne dyplomy dla uczestników akcji oraz karty QSL (potwierdzeń łączności) dla stacji VD.

12. Ze względów finansowych dyplomy i karty QSL będą wysyłane bezpłatnie tylko do członków PZK (stacji klubowych obsługiwanych przez biura QSL PZK). Pozostałe stacje, które spełnią warunki i zostaną wykazane na listach, lub chcą otrzymać karty QSL przesyłka bezpośrednią (direct), proszone są o przesłanie do WOT PZK ofrankowanej i zaadresowanej do siebie koperty.

Zarząd WOT PZK