Zarząd Stowarzyszenia Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Zwiazku Krótkofalowców

 

Konto bankowe Oddziału: 

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

KRS : 0000160653

REGON : 011395671

NIP : 526-25-58-817