Koledzy,
Pozwólcie na kilka moich krótkich komentarzy do wątków wcześniej przywołanych przez innych Kolegów w dyskusji nad samodzielnością oddziałów PZK i utworzeniem federacji. Niektóre się zapewne powtórzą ale to tylko świadczy o ich prawdziwości.

1.Federacyjna struktura PZK może przynieść korzyści zarówno Oddziałom jak i może usprawnić funkcjonowanie naszej organizacji, szczególnie władz statutowych (ZG PZK, GKR).
Przedwojenne PZK działało jako federacja i rozwijało się sprawnie.

2. Oddziały zyskują:
- możliwość podejmowania samodzielnych decyzji na terenie działania Oddziału (pozyskiwanie sprzętu, umowy o współpracy z organami samorządu terytorialnego, itp.). Dziś nie jest to tak proste.
- samodzielność w dysponowaniu środków finansowych. W nowej strukturze Oddziały nadal będą dysponowały własnymi środkami wg woli członków.

3. ZG PZK i PZK, jako organizacja zyskują:
- samodzielność prawna Oddziałów  odciąży członków ZG PZK zaangażowanych w wiele spraw w terenie.
W tej nowej sytuacji członkowie ZG będą mogli poświęcić czas na sprawy strategiczne dla PZK (np. współpraca z centralnymi organami administracji państwowej, koordynacja działalności sportowej PZK oraz współpraca na arenie międzynarodowej).
- nieprawidłowości i spory w Oddziałach nie będą absorbowały członków ZG PZK. Oddział jako samodzielny podmiot prawa będzie dysponował wystarczającymi kompetencjami dla ich rozwiązywania
- nieprawidłowości w Oddziałach nie będą wpływały na wizerunek całej Organizacji (np. sprawy pozyskania sprzętu radiowego, komputerów przez Oddział)
- uproszczenie statutu PZK i uczynienie go czytelnym dla członków. Zapobiegnie to m. innymi wielu konfliktom organizacyjnym i personalnym wynikającym z jego zawiłych zapisów
- federacyjna struktura naszej organizacji (wiele samodzielnych Oddziałów) zwiększa odporności naszej organizacji na ataki nieprzychylnych PZK osób.

4. Praktyczna realizacja zmian do formuły federacji
- nie będzie to zmiana rewolucyjna a jedynie ewolucyjna
- nowe struktury/władze będą w większości oparte o tych samych aktywnych Kolegów (takie same wybory władz w istniejących Oddziałach)
- nowa formuła prawna Oddziałów nie niesie ze sobą istotnego obciążenia dodatkowa praca
- Samodzielne Oddziały maja jedynie raz w roku obowiązek złożenia formularza CIT8 oraz sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym.
Dokumenty te nie są skomplikowane. Raz przygotowane w pierwszym roku samodzielnej działalności można później po niewielkich uaktualnieniach wykorzystywać w następnych latach. Praca z przygotowaniem tych dokumentów zajmie faktycznie 2-3 godzin jak już wspominano  w innych emailach. Dzisiaj skarbnik Oddziału też musi przygotowywać podobne dokumenty.
- wymagane dokumenty finansowe można przygotować samodzielnie po szkoleniu lub skorzystać na koniec roku z pomocy firmy księgowej. Koszt usługi to ok. 300-600 złotych na rok  zależnie od miejscowości.
- istnieją gotowe do wykorzystania wzorce statutów oraz szczegółowe instrukcje rejestracji nowych Oddziałów w KRS

Nowa formułą organizacyjna nie zmusza w Oddziałów do jakiejś nowej heroicznej pracy. Każdy Oddział będzie pracował tak jak pozwalają mu możliwości osobowe i aktywność członków.
W wielu Oddziałach zapewne nic się nie zmieni poza faktem nabycia nowych uprawnień jakich dzisiaj nie posiadają. Jeżeli jednak pojawią się chętni do pracy Koledzy to będą mogli bez kłopotów taką działalność podjąć i korzystać z ułatwień jakie niesie z sobą samodzielność prawna Oddziałów.

Podsumowując:
Widzę znaczące korzyści jakie może przynieść zmiana struktury naszej organizacji.
Jest to szansa jaką powinniśmy wykorzystać w czasie przyszłorocznego KZD.

73, Tomek SP5CCC